Levéltári Közlemények, 10. (1932)

TARTALOM: Lap Dr. Herzog József: Magyar levéltári terminológia 1 Dr. IIa Bálint: A Thurzó-család levéltára , • 12 Dr. Föglein Antal: Tolna vármegye levéltára . _.. 67 Dr. Mályusz Elemér: A szlavóniai és horvátországi középkori pálos kolostorok oklevelei az Országos Levéltárban (VII. közlemény) .. 92 Kisebb közlemények s Dr. Szabó István: Középkori levéltártörténeti adatok 124 Ismertetések: Dr. Dirr, Pius: Stadtarchiv und Gegenwart. Ism,: Dr. Szabó István 131 Archeion. IV—IX. évi., 1928—1931. Ism.: Dr. Kossányi Béla 132 Vjesnlk Kr. Drzavnog Arkiva u Zagrebu. I—V. évi (1925—1931.) Ism.: X. .: | 138 Dr. Lukcsics Pál: XV. századi pápák okleveli. I. kötet: V. Márton pápa (1417—1431). Ism.: Dr. Döry Ferenc , 140 Dr. Thim József': A magyarországi 1848—49-i szerb fölkelés története. II. kötet. Ism.: Dr. Belitzky János 145 Babinger, Franz: Das Archiv des Bosniaken Osman Pascha. Ism.: Dr. Fekete Lajos 148 A Bécsi Magyar Történeti Intézet Évkönyve. I. kötet. Ism.: Dr. Pálfy Ilona 153 Baán Kálmán: Magyar genealógiai és heraldikai forrásmunkák 1561— 1932. Ism.: Dr. Döry Ferenc "... 155 Vegyes közlemények; Szilágyi Loránd: Írásbeli supplicatiók a középkori magyar admi­nistratióban 157

Next

/
Oldalképek
Tartalom