Levéltári Közlemények, 9. (1931)

TARTALOM: Lap Dr. Walter Frigyes: A tűzvész az osztrák Belügyi és Igazságügyi Állami Levéltárban 1 Dr. Lukcsics Pál: A veszprémi püspöki levéltár 13 Br. Fekete Nagy Antal: A Petröczy-levéltár középkori oklevelei. (II., befejező közlemény.) 38 Kisebb közlemények : Dr. Föglein Antal: A „Oonscriptio Josephina" sorsa 112 Dr. Lukcsics Pál: Veszprém vármegye levéltárügye 126 Ismertetések: Archives, Bibliothéques et Musées de Belgique. VII. (1930.) évf. Ism.: Hlb , 130 Korrespondenzblatt des Gesamtvereins der deutschen Geschiehts­und Altertumsvereine. 78. évf. 1—6. sz. Ism.: Dr. Szabó István .. 131 Dr. Veress, Andrei: Documente privitoare la istoria Ardealului, Moldovei şi Ţării-Româneşti. (Erdély és Havasalföld történetére vonatkozó okmányok.) II—III. kötet. Ism.: Dr. Szálai Béla 133 Dr. Kammerer Ernő: A Pécz-nemzetség Apponyi-ágának az Apponyi grófok családi levéltárában őrizett oklevelei. II. kötet 1. része. Ism.: Dr. Dőry Ferenc 135 Dr. Lukcsics Pál: A zichi és vásonkeői gróf Zichy-család idősb ágá­nak okmánytára. XII. kötet. Ism.: Dr. Szabó István 137 Dr. Irányi Béla: Eperjes szabad királyi város levéltára. 1245—1526. (I. rész.) Ism.: Dr. Ha Bálint . 141 Dr. Temesváry János: Hét erdélyi püspök végrendelete. Ism.: Dr. Szálai Béla 144 Dr. Temesváry János: Az erdélyi püspökök címerei. Ism.; Dr. Szálai Béla .'.... ...:.. 144 Dr. Temesváry János: Manzador Pius erdélyi püspök élete és iro­dalmi működése. Ism.: Dr. Szálai Béla 144 Magyar Könyvszemle. XXXVII. (1930.) évi Ism.: Dr. Varga Endre 146 Turul. 44. (1930.) évf. Ism.: Dr. IIa Bálint 147 Vegyes közlemények: Jelentós az Országos Levéltár 1930. évi állapotáról és működéséről .. 148

Next

/
Oldalképek
Tartalom