Levéltári Közlemények, 8. (1930)

LEVÉLTÁRI KÖZLEMÉNYEK A M. KIR. ORSZÁGOS LEVÉLTÁR FOLYÓIRATA A VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MINISZTER MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTI DR. CSÁNKI DEZSŐ NYOLCADIK ÉVFOLYAM. 1—2. SZÁM. {1930 MÁRCIUS—JÚNIUS) BUDAPEST KIADJA A MAGY. KIR. ORSZÁGOS LEVÉLTÁR

Next

/
Oldalképek
Tartalom