Levéltári Közlemények, 6. (1928)

LEVÉLTÁRI KÖZLEMÉNYEK A M. KIR. ORSZÁGOS LEVÉLTÁR FOLYÓIRATA A VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MINISZTER MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTI DR. CSÁNKI DEZSŐ HATODIK ÉVFOLYAM. 1—4. SZÁM, (1928 MÁRCIUS-DECEMBER.) BUDAPEST, 1929 KIADJA A MAGY, KIR. ORSZÁGOS LEVÉLTÁR

Next

/
Oldalképek
Tartalom