Levéltári Közlemények, 5. (1927)

r »• LEVÉLTÁRI KÖZLEMÉNYEK A M. KIR. ORSZÁGOS LEVÉLTÁR FOLYÓIRATA A VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MINISZTER MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTI DR CSÁNKI DEZSŐ ÖTÖDIK ÉVFOLYAM, 1—4. SZÁM (1927 MÁRCIUS-DECEMBER.) BU DA PEST, 1928 KIADJA A MAGY. KIR. ORSZÁGOS LEVÉLTÁR

Next

/
Oldalképek
Tartalom