Levéltári Közlemények, 2. (1924)

LEVÉLTÁRI KÖZLEMÉNYEK A M. KIR. ORSZÁGOS LEVÉLTÁR FOLYÓIRATA A VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MINISZTER MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTI DR. CSÁNKI DEZSŐ MÁSODIK ÉVFOLYAM 1-4. SZÁM (1924 MÁRCIUS-DECEMBER). BUDAPEST, 192 4. KIADJA A MAGY. KIR. ORSZÁGOS LEVÉLTÁR.

Next

/
Oldalképek
Tartalom