Tájékoztató a Magyar Szocialista Munkáspárt archívumai számára [3] 1973. 154 p.

Szabó Éva: A Szociáldemokrata Párt központi szerveinek felépítéséról és iratanyagának rendezéséről

Pártvezetóség Elnökség e , illetve Politikai Bizottság. A pártve­zetőség saját kebeléből választotta a pártgyülést követő első ülésén. 7 tagból állt. A pártvezetőség irányelveinek megfelelően intézte a párt bel- és külpolitikai ügyeit, fenntartotta az érintkezést a nemzetgyűlés­sel, a kormánnyal, a szakminiszterekkel, a párt nemzetgyűlési frakció­jával és a többi politikai párttal. Halasztást nem tűrő politikai ügyekben döntött, döntéséről a pártvezetőségnek legközelebbi ülésén köteles volt. jelentést tenni. Az Elnökség előkészitette a pártvezetőség elé kerülő összes ügyeket. Hivatalból tagjai voltak: a főtitkár, vagy annak helyet­tese, a parlamenti csoport elnöke és 1947 után a párt központi közlönyé­nek szerkesztője. A Pártnak fótitkára és főtitkárhelyettesei voltak . 6. 1945 február 26-i pártvezetőség határozata szerint a Politikai Bizott­ság tagjai: Bán Antal, Kéthly Anna, dr. Ries István, Szakasits Árpád, Szeder Ferenc. 1945 augusztus 20-i megválasztott PB tagjai: Bán Antal, Kéthly Anna, Kisházi Ödön, Marosán György, dr. Ries István, Rónai Sándor, Sza­kasits Árpád, Száva István, Szeder Ferenc, Szélig Imre, Zentai Vil­mos. 1947 február 10-én megválasztott PB tagok: Bán Antal, Kéthly Anna, Kisházi Ödön, Marosán György, dr. Ries István, Rónai Sándor, Sza­kasits Árpád, Szeder Ferenc, Száva István, Szélig Imre. 1 948 március után a PB tagjai: Harustyák József, Justus Pál, Maro­sán György, Révész Ferenc,^ Ries István, Rónai Sándor, Vajda Imre, Vágvölgyi Tibor, Szakasits Árpád, Horváth Zoltán, Mónusnér-Koro­nya Jolán. 7 / / ' A Párt főtitkára a XXXIV. Kongresszusig Szeder Ferenc, ettől pedig az egyesülési kongresszusig Szakasits Árpád volt. Főtitkárhelyette­sek: XXXIV-XXXV. kongresszus között Bán Antal és Szeder Ferenc, XXXV-XXXVI. kongresszus között Marosán György és Ries István^ és a XXXVI. kongresszus után Marosán György.

Next

/
Oldalképek
Tartalom