Tájékoztató a Magyar Szocialista Munkáspárt archívumai számára [3] 1973. 154 p.

Szabó Éva: A Szociáldemokrata Párt központi szerveinek felépítéséról és iratanyagának rendezéséről

^ 7 ^, l ^ u e llenőr ző bizottság a pártvezetőségtől független tes­tület volt. Tagjait a kongresszus választotta és nem lehettek párt al­kalmazottak. Az Ellenőrző Bizottság feladata volt a párt gazdasági ügyvitelének és pénzkezelésének ellenőrzése. A Szociáldemokrata Bárt vezető testületei tevékenységével egy­időben fokozatosan kialakult a Párt apparátusa is. Itt is elsődlegesen a Párt korábbi működése során szerzett tapasztalatok, valamint a Párt uj feladataiból adódó követelmények játszottak szerepet. Az apparátus munkáját a főtitkár és helyettesei irányították. A munkát ténylegesen a Főtitkárság vezette. Az egyes munkaterületeken titkárságokat, illetve osztályokat szerveztek. Ezenkívül, részben a Szervezeti Szabályzat által előirt területeken, részben a pártmunka egyes speciális szakterületein a feladatok közvetlen és magasszintü irányítására, vagy koordinálásá­ra bizottságokat hoztak létre. Az apparátus szervezeti felépítésének áttekintését a szervezés folyamatában rendkívül megnehezíti, sőt szinte lehetetlenné teszi a gyakori átszervezés. Ez jelentkezett a bizottságok osztállyá szerve­zésében, osztályok megszüntetésében, uj osztályok létrehozásában, a hatásköri változásokban, az irányító tevékenység formájának, kere­teinek változásaiban és nem utolsósorban személyi változásokban. A gyakori szervezés, az apparátus állandó mozgása melleit ugyanakkor egyes területeken az állandóság, a személyi stabilitás jegyei is meg­találhatók. Mindez természetesen szoros összefüggésben volt a Szo­ciáldemokrata Pártban meglévő irányzatok erő-helyzetével. 1947-ben mintegy 40-42 osztály volt. Az áttekinthetőség érde­kéhen nem alakulási rendjük szerint és évenkénti csoportosításban, hanem munkaterületük és az osztály jellege szerinti csoportosítás­ban ismertetjük őket.

Next

/
Oldalképek
Tartalom