Lapszemle, 1934. október

1934-10-23 [1414]

sa szerint bűnrészességgel gya.iusi tható .E meg keresé3 folytán a magyar hatóságuk a legére­lyesebb és a legszélesebb körű nyomozást tet­ték folyamatba. ­A Lüttichben letartóztatott Perics István vallomásával kapcsolatban az"Az Est" közli a brüsszeli l'elor-jelentést,amely sze­rint a M Ne3avizna Hrvatska Drzava" c.norvát terrorista lap április 16.-i szájának tanúsá­ga szerint az üstasa emberei Belgiumban Ítél­ték halálra Sándor királyt. Az "Uj Magyarság" ma ezzel kapcsolatban azt irja,hogy az "Uj Magyarság" tette közzé a Belgiumban székelő horvát központi unió határozatát,amely a"La Macedonie" 1934.évi május 6.-1 számában je­lent meg s amely a horvát felkelők külföldi lapjának április 16,-i számából vette át a horvát forradalmi bizottság április 1-én ho­zott határozatát,Ez az érdekes Gokumeatuffl le­szögezi,hogy a népszavazás és önrendelkezési jog megtagadásával rabolták el a horvát nép szabadságát, felsorolja a horvát nép le gyí1 ­:olt.és bebörtönzött mártírjait,aminek követ­"te"ben Karagyorgyevics Sándort és az egész : * rjádí kormányt nalálra Ítélték, A belgiumi

Next

/
Oldalképek
Tartalom