Lapszemle, 1934. október

1934-10-23 [1414]

horvát határozat igy végződik: A forradalom jönni fog, ha egész Európa alpjaiban is ren­dül meg tőle.-Az "Uj Magyarság" rámutat,hogy ezt az Ítéletet az"""0euvre M vasárnapi száma, mint a francia nyomozás legújabb eredményét ismerteti és az "Oeuvre" közlése nyomán a nem­zetközi sajtó részletesen foglalkozik a hyomo­zás munkájában döntő szerepet játsző határo­zattal, Az a különös,mondja az "Uj MagyarságV hogy ezt a határozatot Budapesten már a király­tragédia első napjaiban nyilvánosságra hozták és közel két heti várakozás után ?< : >ísran is felfedezik. Talán az egész tragédia olmaHiőt volna, ha a francia rendőrség kissé hamarább észreveszi a francia nyalven u-ott,nyomtatott és terjesztett horvát határozatot A "Le Journalénak a Jankapusztárdl terjesztett rémregényét egy hosszabb kommen­tárban helyezi kellő világiíásba és tfibbek közöt, t azt menő ja, hogy a "Le Journal" szer­kesztőségének ezt a tájékoztatót megküldi frax • ­cia nyelven í a és rámutat.hogy az a csirkefo­gó,akitől ezt a közleményt vették csufosaá fé: revezette a 'Le Jcyrpzv* t é « franci-, lap szerk,szte>ége pec-g a t^r: ú v^tet- . : ,y u i -

Next

/
Oldalképek
Tartalom