Lapszemle, 1934. október

1934-10-01 [1414]

Az osztrák fügyet len ség, ügyében kiadott angol-olasz-francia nyilatkozat szövegét a Tempa 29 és az összes lapok közlik. A hárm as nyilatko_zgtrj31 a Tsmjts, 29 ve­zércikke ifja, hogy bár a kisantant nem csatla­kozott még hozz, ebből nem szabaü arra követ­keztetni, hogy leménűtak volna arról, hogy Ausz­triának a már meglevő biztosítékokon túlmenő garanciákat is nyújtsanak. As osztrák független­ség biztosítására szükséges együttes akciót, melyben Olaszország és a kisantant is résztve­het, nehéz ugyan megvalósítani, de erre is sor fog kerülni, kölcsönök jóakarattal és a körül­mények parancsoló ereje folytán. Ami a hármas nyilatkozatot illeti, a Temps kiemeli., hogy ab­ban a három hatalom közös politikájára történik utalás. Ez nyilvánvalóan azt akarja jelezni, hogy az angol,francia és olasz kormány meg fog egymással egye&ni, ha Ausztriában esetleg fel­merülő események azt szükségesé teázik. Ha a Jiárom hatalom szolidaritása ffigyelmeztetés 4 azok­számár a, akik Ausztria függetlenségéi veszélyez­tethetnék,- Az Oeuvre 23 gzérint as osztrák kér­dés ezzel.a nyilatkozattal továbbra is fennáB s igy az e kocka? at, renyelei, feogy Ausztria ve™

Next

/
Oldalképek
Tartalom