Lapszemle, 1934. október

1934-10-01 [1414]

zetől esetleg újtél a Kémetországhoz való köze­ledéssel próbálkoznak, amely politika ez év ja­imárjában majdnem sikerre vezetett, márpedig, akik akkor tárgyaltak, ma sincsenek távol a ha­talomtól. Másrészt azonban kedvező momentum, hogy &Z_olasz kormány számá ra ez a megoldás elég­tételt jelent, ami kedvező bevezetése Barthou romai látogatásának,- Barthpu a ki©antantot is fel fogja kérni, hogy csatlakozzék a klsantantíjpz. ebből azonban nem lesz semmi, ami mm is \zaj, mert a fődolog az, &ogy a kisantant kebelében teljes egyetértés uralkodjék s márpedig nyilván­való, hogy Jugoszlávia az osztrák kérdésben erőr sebben van érdekelve mint a másik két állam.­Pertinax az Echó £8-ban elégedetlenkedik, mert nem sikerült Barthounak egyetértést teremtenie Olaszország és a kisantant között, Olaszország 0 kisantant nélkül kívánja elhárítani az Ausz­triát fenyegető esetleges veszedelmet, a kisantanl azonban nem akar középeurópai olasz hegemóniát még akkor sem, ha ezen az áron a német hegemónia át elhárítja. Ilyen formán az á>lasz-kisantant & s 3ZQ 3j]i93Á AAg_he 15 sége i ' f enná 11 anak_továbbra is azzal a kilátással, hogy a aátlerista Német­ország huz majd hasznot ellenfeleinek egyénét­lenkedéselből* Barthou római útjától sem vár so~ • 1 kat Pertinax, Ami pedig a kisantant táborában

Next

/
Oldalképek
Tartalom