Lapszemle, 1933. június

1933-06-28 [1398]

*-Külpolitika. Kánya Kálmán külügyminiszternek a "Popo-v lo d'Itália" számára adott nyilatkozatát.amely­ben az olasz-magyar barátság változatlanságáról a királykérdésről és a kisentente-szerzódés ról nyilatkozik, a "Budapesti Hirlap n-től a "Hép­szavá"-ig valamennyi lap feltűnő szedéssel köz­li. Kánya külügyminiszter Pierfranco Gasüinivel folytatott beszélgetése során mindenekelőtt ki­jelentette, hogy a négyhatalmi szerződés a bé­két Burőpa számóra hosszú időre biztosítja és ezzel megnyitja az utat a jövő fejlődése felé. majd elismeréssel adőzik Mussolini nagy munkája nak,amellyel a négyhatalmi szerződést létrehoz­ta. A revízióról szólva Kánya külügyminiszter azt mondja,hogy annak végrehajtására hosszú ide kell. A királykérdésre vonatkozóan leszögezi, hogy Magyarország legnagyobbrészt* köztük ő ma­ga is, a királyság hive, a kormány azonban nem tartja alkalmasnak az időpont:?? a trdnkCrde's megoldásáraj, mert ezt csak olyan időpontban le­het szóbahozni,amikor a trón betöltése a nemzei valódi hesznát jelentené,A*királyi házzal kap­csolatban a külügyminiszter "leghatározottabban '^negállapitot-ta.hogy a királyság jelv.lnye mindig Szent István koronája és ezért a király szemé­lyvnek és a * irály! háznak Kérése másodsorba

Next

/
Oldalképek
Tartalom