Lapszemle, 1932. június

1932-06-30 [1386]

gáclós megbeszélésekről kiadott hivatalos kommünikét Ismertetve, megjegyzi, hogy Németország elsőizben tagadja meg bármilyen hadisarc kötelezettség aláírását és víjre elutasító álláspontot foglal el a francia zsarolásokkal szemben. - A birodalmi költségvetésnek a biro­dalmi tanács által való tárgyalása alkalmával dr.^ Juciit miniszteri Igazgató előadó válaszolt_Herrlot francia_minlszterelnöknek arra a Lausanneban is nyilvánított nézetére, amelyet a német közgazdaság versenyképességéről vall a jóvátételek törlése esetében, DroBrecht kijelentette, hogy a külföldön gyakran találkozik az ember azzal a felfogással, hogy Németország belső adósságai, minthogy lényegesen kisebbek mint Angliáé és Franciaországé, kedvezőbb helyzetet biz­tosithatnának neki a nemzetközi versenyben., Ez sajnos tévedés, Belső háború előtti adósságinak -úgymond- éppen olyan nagyok voltak,mint Angliáé és Franciaországé, AZ infláció által a birodalom tehermente­sített ugyan az adósságoktól,de ugyanolyan mértékben szegényedéit el pénzügyileg a lakosság™ Sz az elszegényedés lényegesen túlhaladja a közvetlen pénzügyi határt, mert más értékeket rántott magával* Vi­lágosan megmondva a belső_csőd_volt_ez_a_háboru_és_a_diktált versa­iii§si_szerződés_követk^ Németország tényleg külső hitelező­inek 6-8 szor annyit fizetett, mint belső hitelezőinek. Mint a Voss • Ztg./29-3o9/ e jelentés kiegészítéseként közli^az 19i3a-iki költség vetés kimutatást tartalmaz az_l££4-óta_leljesitett német jóvátételi íi^tésekrő.].,amelyek együtt kerek_ll_és félmilliárd birodalmi márkát A _külfölői magánadósságoknak az áruértékekhez való hozz ál 1 le_szt é_se_ _me_l 1 e vt_ tör lándzsát dr. Bans Buchler a v.ölk.Beob­ban /ü6-18o/, ^^j^jj^a^^^^../^8^74/amly ellenkező álláspontot foglal el,az amszjterdam^ vonatkozó fejtegetéseit a kö­ORSZÁGOS LEVÉLTÁR Iv . KHekc \ A2SS> 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom