Lapszemle, 1931. december

1931-12-01 [1380]

magyarok végezték, A "Divide et Impéra" elvét Igen ügyesen alkal­mazták a Budapestről küldött magyar nemzetiségű horvát Dánok és azok ktízott i3 különösen Khuen-Hóderváry bizonyult mesternek ebben a po­koli müvészetoen. A délszláv monarchia születésnapja 1918. december 1-je volt az első eset, amely horvátokat és szerbeket jó egyetértés­osáfc ben találtak, sajnos ez azonban pillanatnyi kedvező helyzet volt, mert hamarosan,talán még fokozottabban fellángolt a kölcsönös ellen­tét és gyűlölet. A cikk további részében megelégszik azzal, hogy lojális dicsérettel és elismeréssel adózzék Sándor jugoszláv király­nak, aki maga részéről mindent megtesz, hogy a horvát tömegeket magához édesgesse, de egyébként arról nem nyilatkozik, hogy a M belgrádi rezsim mivel tünteti ki magát e cél elérése érdekében. 1 Megelégszik annak megállapításával, hogy a most lefolyt választá­sok jelentős előhaladást képeznek a horvátok és szerbek közti kö­zeledés felé. A Prager Presse /28/ rövid bukaresti keltezésű tudósításban említést tesz Ghica román külügyminiszter egyik parlamenti felszó­lalásáról, aki hangoztatta, hogy Románia" maga részéről szintén ál­lást foglal Borah amerikai szenátornak a békerevizló követelő pro­pagandájával szemben. Magyarország. A Bethlen-rezsim ör öksége az a 77 és fél millió pengő tul­kiadás, amelyet a kormány uralmának utolsó honapjaiban minden meg­kérdezés és hozzájárulás nélkül eszközeit Ezt emeli ki a Prager Presse /28/ abból a tudósításból, mely Károlyi Gyula gróf legutób­bi parlamenti bejelentéséről szól. ^ Ugyane z a lap referá l Büchler szoclalista ké pviselőnek viharoá közbeszólásoktól kisért parlamenti felszólalásáról/ amelyben *l

Next

/
Oldalképek
Tartalom