Lapszemle, 1931. december

1931-12-01 [1380]

Kossuth Lajosnak Habsburg-ellenes beszédéből citált és amellyel szemben a házelnök észrevételt tett. A tudósitás ezért elmében kérdezi, vájjon már Kossuthot is az államra nézve veszélyesnek tartják? Szélső jobboldali radikális elemek terrorista terveinek leleplezéséről és tömeges letartóztatásokról vezetőhelyen közöl bő tudósítást a Prager Presse 729/ K-jelzésű budapesti levelező­jétől. A tudósító szerint már eddig több jelentős személyiség ke­rült zár alá, akiknek kilétét azonban egyelőre szigorúan titokban tartják. Ez a tudósítás is kiemeli, hogy itt egy jobboldali radi­kális politikai összeesküvésről van szó, amit azonban a hatóság nem akar beismerni, A Prager Tagblatt 729/ elmében emeli ki, hogy fehér terroristák felforgató összeesküvéséről van szó. A lap meg­szólaltatja a legitimisták egyik vezéralakját Gratz Gusztáv volt minisztert, aki kategorikusan cáfolta azokat a híreszteléseket, mintha ennek az akciónak legcsekélyebb vonatkozása is volna a le­gitlmizmussal. A többi lapok az eseményről sokkal rövidebb jelen­téseket közölnek.

Next

/
Oldalképek
Tartalom