Lapszemle, 1931. október

1931-10-01 [1378]

Layal_é3.Brland_párisl^kanegléséről és a francia minisztertanácsban történt beszámo.lőjókról párisi jelentést közölnek az összes ma reggeli lapok kiemelve hogy a fran­cia minisztertanács egyhangúan jóváhagyta a berlini határoza­A°_kat_ Laval miniszterelnök bejelentette, hogy a francia kor­mány most a tehető leggyorsabban kinevezi a megalakítandó ve­gyes német-franci gazdasági bizottság francia tagjait A Li­berté szerint a francia delegáció elnöke Gignoux helyettes miniszterelnökségi államtitkár , Francois Poncét utóda lesz Az újságíróknak arra a kérdésé^ Hogy Laval mikor utazik Washingtonba, Laval kijelentette, hogy erre nézve a döntés a legközelebbi órákban meg fog történni, kz Agence Rádió ér­tesülése szerint Laval október 20-án érkezik Washingtonba, letét, amely a" külföldi ér gállapltott illeték és forgalmiadó valutaátszátnltási kulcsát állapítja meg A­német_úJabb_devlzakorlátoz a Pestl^Napl£ ber­lini tudósítója jelenti, hogy a birodalmi banknál a deviza el­vonások ismét növekedtek ami elsősorban arra vezetgető vissza, hogy a hitelfenntartó egyezmény értelmében a márka követelései egyrészét felvették. Hogy a devizaigényléseket szorosabban el­lenőrizhessék, a devlzaügyl rendelkezéseket megfelelően szi­gorítják. A devizaszigorításokra voüitkozó rendelet még nem került nyilvánosságra, de annak megjelenését minden pillanat­ban várják. 4_cseh_Demzeti_Bank a Pesti Hírlap és Pesti Napló prágai jelentése szerint október 1-vel mé^oj^ban megszigoi i-

Next

/
Oldalképek
Tartalom