Lapszemle, 1931. október

1931-10-01 [1378]

totta^a devlzafor§&lmt^tenú.elkezése^etj. Körlevelet intézett a bankokhoz, Hogy a devizakötések jegyzésén kívül mutassák ki azt is, hogy ki és mennyj_ c seh_ di_ fp Ívé számláról, Mlf öldi, számjára^ A Nemzeti Bank közlése szerint ez a rendelkezés éppenugy a tőkemenekülés megakadá­Ipzását célozza mint a devizavásárlások ellenőrzéséről szóló rendelet. Az_olasz_ devizaforgalmat ^lekorlátozzák,. A Pesti Hírlap római jelentése szerint az olasz kormányrendelet a devizaüzletet és ellenőrzést a Banca d'íltalianal központosít­ja. A tankokat és hitelüzleteket felszólították, hogy devi­za állományukat szolgáltassák be A bankok ügyfeleikhez kör­kérdést intéznek, hogy az érvényben lévő szerződések alapján legközelebb esedékes valutakötelezettségeikről pontos tájé­koztatást nyújtsanak A bankokat és hitelintézeteket felszó­lították, hogy csökkentsék azoknak a vállalatoknak a hitelét amelyek valószínűleg devizaállománnyal rendelkeznek Devi­zákban tilos a határidő üzlet Mussolini ki jelentette^ hogy a Ura árfolyamaváltczatlan marad A budapesti olasz királyi követség is nyilatkozatot közöl a Pesti Hlrlapban : amely sze­rint olasz illetékes helyről & leghatározottabban cáfolják, hogy az olasz kormány szándékában állana a Urának 1927 de­cember 21-én megállapított stabilizációs árfolyamát megvál­toztatni. A_bécsi_tö23cét a PestiJjaglő_bécsi jelentése sze­rint nétfőn megnyitják.

Next

/
Oldalképek
Tartalom