Lapszemle, 1931. június

1931-06-01 [1374]

' ^ mp gyar-nemet kar^^JÍ^Ml-^±L^EJ^L3M^i&J.o^ y»*»« v« a<= i.­napi lapok közlik az M T I berlini jelentését hogy a tárgyalások a kötendő kereskedelmi szerződés elvi alapjainak tisztázására vezettek E megbeszélések eredményeit most mát a két kormány veszi vizsgálat alá és a tárgyalásokat .június má gc4ik_ffléjan Bqrlinbjn folytatják, A Ne.m_t_ zeti üisá g egy lcolön hírt is közöl még emaiy szerint a magyar-német kereskedelmi tárgyalások alsŐ szakasza végétért s Nickl meghatalmazott miniszter Budaoestrt utazik és vasárnap jelentést tesz a kormánynak a tárgyalások előrehaladásáról & z osztrák helyzetb V' ' a vasá r napi lapok azt a fordulatot köz­lik hogy a várt kormányválság minden valószínűség szerjnt elmarad Schürff dr kiválása ugyan befejezett tény és szóbakerült Schober kül­tigymi.niszter lemondása is de a szombati minisztertanács végre megálla­podó t." ' ~' : ~"Z7 helyén marad ás hogy a várható deficit fedezésére szóló és már benyújtott összew törvényjavaslatokat fent fogja tartani A nagyné­met párt is hajlandó támogatni a koiményfc az állami háztartás rendezé­sére irányuló pro gramm megvalósításiban A tisztviselők illetményoit érintő törvény tekintetében azonban szabadkezet tartottak fenn magukna?:, J&őMljjaJyJíaj^jg^^ Az orszea vasárnapi lapok közlik hogy Mer kancellár a nagynéniét Germán 1 a számára nyilatkoza­tot adott amelyben kijelentette hogy Ausztria továbbra is kitart a német-osztrák vámunió mellett és nem hagyja magát eltántorítana ettő.i a tervt'l Bnder hangsúlyozza hogy a rímet-osztrák vámunió nem irányul Európa bókéje ellen hanem kizárólag a gazdasági válságot akarja meg­oldani ugy Közép- mint Keleteuropaban Steiger dr porosz főlémttv&lésügy? miniszter a magyar buza­— W IJII'H •! III 'III H««IH 1PI I !•! lfl££llg-i»­? jémetország import-a cím alatt a Budep rst, Eirlgp vasárnapi

Next

/
Oldalképek
Tartalom