Lapszemle, 1931. február

1931-02-03 [1371]

J Külpolitika. De Vlenne gróf budapesti francia köretnek Bethlen gróf mi­niszterelnöknél tett látogatásával kapcsolatban mint már szombati /ja­nuár 31 / szemlénkben jeleztük, különböző kombinációk jelentek meg e* gye3 lapokban /"Magyarország", "Pesti Napló" "Népszava"/ & "pester Lloyd" esti lapja és a "Budapesti Hirlap" aztán bécsi keltezéssel rá­mutatnak, hogy e híresztelésekkel kapcsolatban a "Deutschösterreichi­sche T ageszeitung" már odekonkrét izálta a kombináciác at, hogy a buda­pesti francia köret látogatása Bethlen gróf miniszterelnöknél Francia ország demarsának tekinthető Bethlen gróf bécsi utazása miatt amely demars Franciaországnak a reviziós blokk megalakulásától való félelme folytán történt, A "Budapesti Hirlap" röviden ianerteti ezután a "Deutschösterreichische T ageszeitung" ehhez fűzött kommentárját és ez> zei kapcsolatban a "Budapesti Hirlap", a "Magyarság" . a "pester Lloyd* közlik a M-T I- hivatalos kommünikéjét, amely azt mondja, ho?y egyes lapok és hirügynökségek olyai hireszteléseket közöltek, mintha a buda­^•inaiMM«»«i>k**a>M*«M«««>*MM m mm m m m m tmm. m m.m m m mm mm m m m •* •» pesti francia kö^et diplomáciai lépéseket tett volna Bethlen *stván gróf miniszterelnök legutóbbi bécsi útjával kapcsolatban, ezzel szerű ben illetékes helyen határozottan megállapítják, hogy ezek a híreszte­lések minden alapot nélkülöznek,, illetékes körök óvatosságra intik a magyar közvéleményt az ilyen nyilván tendenciózus hírekkel szemben, a­melyek rosszakaratú szenzációhajhászásból keletkeznek, ­mm a m m m »» <*• m m *m — «• m m — *• mm *• *•> •* <m M « m mm w «M •* •« w m m m m m Bethlen gróf min is at^r elnök bécsi utja még mindig f oglalko > tatja a sajtót. Február l--én /vasárnap/ a "Nemzeti Újság"~ban W 0 1 ff Károly, a "Magyarság"-ban pedig Milotay *stván cikkezik a bécsi ut je

Next

/
Oldalképek
Tartalom