Lapszemle, 1930. május

1930-05-01 [1362]

kiépítését emliti, A német-román kereskedelmi szerződés ügyében egy Berlinből keltezett távirat alakjában a Brassói Lapok 30-97. arról számol be,, hogy a németországi sajtó minden kommentár nélkül egy félhivatalosnak látszó hirt közöl, miszerint a német-román kereskedelmi szerződés megkönnyíté­se érdekében a német kormány lehetővé akarja tenni, hogy a német impo­tőrök és gabonakereskedők megszabott áron vegyenek át Romániától 1 mil­lió métermázsa tengerit és 3 millió métermázsa takarmányárpát. Az er­re vonatkozó tárgyalások a román kormánnyal rövidesen megkezdődnek,. Kiutasították a Nürnberger Zeitung bukaresti tudósítóját, jelenti felháborodva a Brassói Lapok 30-97. A kiutasításnak különösoi a körülményei felháboritóak a demokráciával kérkedő Maniu-kormány ural­ma idején a A Nürnberg er ^eitung bukaresti tudósítóját, Meissel H.. dr,-t a lakásán letartóztatt ák, majd pedig tudatták vele, hogy három napon belül el.kell hagynia Romániát,, Indokolás nem volt* Privátim mégis kö­zöltek magyarázatképen annyit, hogy Meissel "nem barátja az országnak" Magyarország,-, \ A párisi keleti jóvátételi egyezmény létrejöttéről az isme­retes jelentéseket közlik le nyilvánvalóan budapesti lapjelentések alap­ján a 29-30-iki erdélyi lapok; Nagyvárad és Magyar Szó 29-96 , Keleti Újság 30-96 és Brassói Lapok 30-97, Röviden referálnak Korányi '-'rigyes báró vonatkozó nyilatkozatáról és kiemelik, hogy a trianoni szerződés­nek a döntőbíráskodást biztosító 250 szakaszát Magyarországnak sikerült fenntartania egyedül a cionista üj Kelet, 29-95 referál az egyezményről cseh szempontból a magyar álláspontra nézve kedvezőtlenül, amennyiben Wozer.ilek , a C3eh agrárreform megteremtőjének nyilatkozatát közli egész terjedelmében,, A lühnsdorf-Takács-féle visszaélésről az ujabb részleteket koslik röviden a Keleti Újság 30*96 és Erdélyi Hirlap 29-3546„ oW|Z >OO6^ 6lT

Next

/
Oldalképek
Tartalom