Lapszemle, 1930. május

1930-05-01 [1362]

Kisebbségi ügyek. A romániai kisebbségek helyzetéről a svájci Demokrata hamis m mmm — — mm — mmm* • « * w «. M m *» — «» mm m m m mm mm —*m- ma mm mm mmm mm hiradását a Banater D„Z„. illetve Dimineata alapján elreferálta az ápri­lis 23-iki szemle. Most aztán a Siebd Tgbl 29-17071 rövid cikkben le­leplezi , hogy voltakép miféle lap ez a svájci Demokrata. A Demokrata,, amaly a berni Jurában Delsbargben jelenik meg, egész Svájcban arról is­méretes, hogy a francia kormánynak a propaganda-orgánuma,, melyet, mikónt CaŰLaux volt külügy és pénzügyminiszter a "Fogságaim" cimü könyvében is leszögezi * a francia vezérkar tart ki anyagilag, A Demokrate a Gazette de Lausannenavl együtt a legnémetgyülölőbb lapja Svájcnak, egyébként pe­dlt közismert hamis híreiről. A Siebd Tgbl sajnálatosnak mondja,., hogy a román kormány éppen egy ilyen lapot vesz igénybe a maga külföldi pro­paganddjához.> Krónika. Kifosztották a costestil nagypénteki tüzkatasztrófa áldo­zatait jelentik a Brassói Lapok 30-97 és Erdélyi Hirlap 29-3546 m m mm mt m m m mm m m m m m» m m mm mm mm mm mm m % m * m* mi m

Next

/
Oldalképek
Tartalom