Lapszemle, 1930. május

1930-05-01 [1362]

szélgetéssit kihallgattatja, Joanitescu különben magának Maniu miniszter elnöknek is bebizonyította egyizbsn, hogy milyen precizitással dolgozik a politikai titkosrendőrség s egyik este jelentést tett a miniszterelnök ­nek arról/hogy mit csinált 6 az egész nap folyamán. A Jelentésben igen intim részletek is szerepeltek, négyszemközt lefolyt megbeszélések stb, Maniu elcsodálkozott., A temesvári rendőrbrutalitást v melyet a tegnapi szemle Kró­nika rovata már részletesen elreferált, ma nagy felháborodással tárgyal­ják az összes lapok; megtorlást követelve a belügyminisztertől a közép­kori inkvizícióval párosult példátlan zsarolói manőver ellen, hogy t„i* Ramneantu temesvári rendőrtiszt Wicola és Bratu rendőrkomiszárokkal e­gyütt összejátszott Coman Livius temesvári ügyvéddel ezen az alapon le­tartóztatta és egy egész éjszakán át szörnyűségesen megkínozta Weinber­gsr Izsót, a temesvári Atlantica hajózási vállalat cégvezetőjét, hogy ez aztán 40-000 lei bankbetétjének nyombani átcedálása réven igénybeve­gye a rendőrségen éjszaka is éppen jelenlévő Coman ügyvéd segítségét ki­szabadulása érdekéber.. Á B r aascí Lapok 30-97 fényképfelvételt is közöl a jelenleg súlyos állapottan szanatóriumban fekvő Weinberger rémesen ösz­szevert testéről: De nemcsak verésééi dolgoztak, hanem azt is jelenti a lap., hogy az ütlegelések közben a nevezett rendőr komi szarok maltert etet­tek és gumwlarábit itattak V/einbergerrel,. "Megtorlásképen" mindössze még arról számolhat be a Déli Hirlap 30-97, hogy a nevezett három rend őr ko­mi szart "felfüggesztették" állásuktól. Külpolitika • •* «* w» • *%" i-n mti *m a» wt w. » CL u> <» <n «, A varsói lengyel-román katonai megbeszéléseket, amiről a teg­napi szemle már elreferálta a Diininéáta rövid jelentését, ma a Keleti Új­ság 30-96 egy távirati jelentéében igen nagy jelentő ségü éknek minősiti .. ak­náikul azonban hogy részleteket közölne Mindössze "közös védelmi front"

Next

/
Oldalképek
Tartalom