Lapszemle, 1929. december

1929-12-07 [1357]

a bizottságban csupán a német nemzetiek tartózkodtak,a kommunisták azonban a javaslat ellen szavaztak. Elsősorban megkönnyebbitetett a szó megvonása, mindenekelőtt kiterjesztették a tárgyalásokból való ki­zárás lehetőságét 30 napig. Erre az időre a kizárt képviselő elveszti a nepidiját és a vasúti jegy használatának jogosultságát iá. Ha valame^r képviselő vonakodik az elnök kiutasító, illetve kizárási rendelkezé sínek eleget tenni, akkor ez a vonakodás azonnal 30 napi kizárást von maga után. Valamely birodalmi miniszternek az ülésbe való meghívására csak olyan indítvány terjeszthető elő,amelyet legalább 30 jelenlevő képviselő támogat. /DAZ 6-564 stb./ Érdekes,hogy a szociáldemokrata Vorw&.rts /-5-570/ ezt az intézkedést, illetve a házszabályok szigorí­tását ágy kommentálja,hogy az intézkedések nem irányulnak a szabad szó, sem pedig a,temperamentum valódi kitörései ellen. A kommunisták 4 i magatartását hidegvérrel mesterségesen előkészített zavarásnak mondja. Pacelli berlini nuncius küszöbönálló bíborossá való kineve zése alkalmából a Köln- Volks Ztg /5-853/, valamint a Germania /5-566/ vezetőhelyen méltatják Pacellinek kétévi müncheni és tízévi berlini nunciusi tevékenységét és különösen kiemelik a porosz konkordátum létre jötte körül szerzett érdemeit. A katholikus Germania /5-566/ hatvanévi fennállása után uj palotájába költözködött át s est az eseményt ünnepi szám kiadásával ünnepelte. Az ünnepi számban külön cikkeket közöltek többek között dr. Ghristian Schreiber meisseái püspök a berlini egyházkerület admi nisztrátora, továbbá Pacelli nuncius, dr. Ludwig Kaas prelátus a német centrumpárt elnöke, dr. Érnst Büchler a Germania főszerkesztője és má­sok Mackensen 8ö. születésnapját az egész sajtó megemlíti a DAZ /6-564/ és a Kreuz Ztg , -6-382/ hosszabb Éilöncikket s~zenfelnek "a "mar sallnak.

Next

/
Oldalképek
Tartalom