Lapszemle, 1929. december

1929-12-07 [1357]

italia. Az olasz királyi pár első hivatalos vatikáni látogatásának részleteiről bő tudósításokat közölnek a 6~i lapok. Itt leköziik azt % a pár moidatot,amellyel a Gitta dél Vaticano kormányzója a határ át­lépése alkalmával az uraLbödőpárt üdvözölte- Az olasz királyi pár ás a pápa magánbeszélgetése után a kíséret bemutatása alkalmával - mint a Tribuna /6/ regisztrálja- a Szentatya legnagyobb örömének adott ki­fejezést, hogy elérkezett ez a szép és sokatigérő nap, sokat ígér' minden olasz számára és jókivánatokkal teLjes ugy a királyi családra mint különösen a trónörökösre,akibr nemcsak Itália £elyezi legszebb i rem (ínyeit. E látogatás nagyjelentőségű eseményét üdvözli vezércikkében a Popoio d*Itsiia /ö/ Olyan esemény ez, mely kiegészíti azt a helyzet­ei képet,mely a ioteráni egyezmény nyomán alakult ki. A cikk hangsuljozzs hogy ez minden olasz lélek számára örömet és megkönnyebbülést jelent, azok számára,akik a haza egységében még minőig éreztek valami hiányt, érezték a harmónia hiányát abban a nagy épületben,melyet atyáik emel ­tek. A királyi pár vatikáni látogatása ráteszi a pecsétet a faegíbéküiés re. A Tribuna /6/ vezércikkében ugyancsak ennek az eseménynek jelentőságét etueli ki. Az idevonatkozó tudósítások nagy része bő kivonatban repro­dukálja a vatikáni félhivatalos Osservatcre Románc cikkét,mely öröm­mel üdvözli a királyi látogatást és megragadja az alkalmat,hogy á Savoia-házat .illetve e ház őseinek a kereszténység védelmében szer­zett nagy érdemeire mutasson rá. Az Impero cimü római politikai napilap beszüntette megjeie­aásét - jelenti római keltezéssel a Picc.oio /6/ ? reprodukálva a lap

Next

/
Oldalképek
Tartalom