Külföldi-Belföldi Hírek, 1948. augusztus/2

1948-08-16 [0092]

Gyilkosság vagy öngyilkosság- történt a Kamaraerdőből? Fők KuSc Gy/Vá 1 gs Tegnap este 8 órakor bejelentés érkezett a rendőrség központi ügyelő tár e, amojy szerint a Kamaraerdőben ismereti-in fárfiholtt. stot találtak a kirándulók. A rendőri bi­zottság a Kismarton-uttói körülbelül 800 méternyire a Kőérborki­dülőbon egy bokor aljában ingével f .lakasztva egy 20-25 óv körüli férfiholt testet találtak. Megállapították, hogy a halál 8" 1.0 nap­pal ezelőtt történt. Az ismer tlen férfi holttestén külsőreImi nyomok voltak, mellén, a szive, tájékán 1-2 centimé teres, éles pen­gétől eredő, mély, szúrt seb tátongott és az .„gesz mellkasi ré­sz n zúzott, horzsolt sérülések voltak. A holttesttől körülbelül 5-5 mét.'.rnyire város férfinadrágot találtak a r- ndőrök, zsebében egy kártyalap, agy használt villamosjegy, egy rádióu.iság és egy . szőke hajszálakkal teli fésix volt, annak ellenére, hegy a halott haja barna. A személyazonosságot nem sikerült mcgdllapi sani. A kö­rülmények arra vallanak, hogy gyilkossá'"; történt, ezt azonbm tol­jos bizonyossággal csak a boncolás fogja megállapítani• Az ügyben megindult a nyomozás. /III1/ Két feljelentés két féltékeny férj ellen Fők Ku & Gy/Vá 1 gs Tegnap éjfél után a Köztársaság-téren 'szolgá­latot telj esi tő rendőrőrszem hangos kiabálásra le 11 ~ f Így o inios Eb­ben a pillanatban feldúlt állapotban közeledett felé 6a sogitsőgét kérte Gábriel Ottó .23 éves pénzügyőr. SJLmonöta, hogy békáson "sétált a téren Kulik Pál 24 éves csapos, Köztársaság-tér 9« szám alatti lakos feleségével, amikor egyezer csak előrohant a sötétből Kulik, rátámadt és . ütlogolni kezdte. Gábriel megjelent a központi ügyeleten és re-ndurorvosi megvizsgálását körte, majd -Kulik ellen feljelentést tett* Strba Istvánná szabómester félesége tegnap az éjszakai órákban feljelentést tott a r :nd őrség központi ügyele­tén férj., ellen azzal, hogy férje nőm akarta őt boeng .dni lakásába és sógorát, valamint őt is megverte, sőt pisztolyt ragadott ás as­zal f nyogotőzött, hogy leiovi őket. A nyomozók kimentek a szabó- ' megtér Hárrfá-utca 83. szám alatti lakására, kihallgatták a férjet, aki olmondta, ^feleség •. az ő testvérével tart fenn kapcsolatot x ezért akart végleg szakítani mindkettőjükkel. Beií.m~rte, hogy mog­verto őket, de tagadta, hogy pisztollyal fenyegetett volna. Eázku* ' tatárt tartottak és a dct.-.ktiv .k egy Pradom-gyártmányu pisztolyt ta­láltak a c-zabó lakás éban. Strba Istvánt fegyverre jt ^: tés miatt őri­zé tb: vették. /Írül/ p

Next

/
Oldalképek
Tartalom