Külföldi-Belföldi Hírek, 1948. augusztus/2

1948-08-16 [0092]

Még lehet jelentkezni az állami s zőiész-és borás sképző iskolába § Gy u gs. A kecskeméti Állami Szőlész- és Borászkópző Iskolába, amely középfoka minőségű, még lehet•jelentkezni, ameny­nyiben még van egy pár teljesen ingyenes hely. A tanulók részére jól felszerelt internátus áll rcnac lkezá sre, ahol még-néhány tanuló részére teljesen ingyenes ellátás "biztosi tható. Szükséges előképzettség: 8 elemi,ill, 8 általános vagy 4 bármely más középiskolai végzettség. Korhatár 18. élotévj ele néhány '. .. '. 1-2 évvel idősebb tanuló korongoclályt kaphat. Az iskola a sző­lészet, borászat, gyümölcs- és zöldségtermesztés minden ágában teljes elméleti ós gyakorlati oktatást nyújt. Pályázók kérvénye­iket 6 forintos okmánybélycggel fo Iszcrolvc sürgősem nyújtsák be az iskola igazgatóságához, amely a * bővebb felvilágosítást megadja. Cim: Koos komát, I.Iiklós -te lep, postafiók 35, /Lüi/ Fizetés helyett kirabolta s zállásadónő jót Fők Ett & Gy u gs. Horváth Istvánná Rákoscsaba, Bulcsu-utoa 4. szám alatti-lakos .följelentést tett a rendőrségen rablás bün­tette miatt. A megadott s zomély leírás alapján a nyomozók el­fogták - Bar inka János 33 óves Pétcríi Sándor-utca 3. szám alatti lakost. Barinka kihallgatása alkalmával elmondta, - hogy vidékre akart utazni, do lekéste a vonatot, • csért régi ismerősénél, Horvá anéná 1 kárt r: zá 1 lá st' é j s za kdra.. Rcggel," amiko r H orvátné férje eltávozott hazulról, elhatározta, ha már Pesten maradt, pénzt szerez az itt tartózkodáshoz. Horváthné még az ágyban feküdt, amikor benyitott hozzá és felszólította, adjon neki pénzt. Az asszony tiltakozott, erre ő megtámadta, fojtogatni kezdte, letépte nyakláncát és erőszakkal elrettc fülbevalóját, valamint az asztalfiókban levő 6C forintot is másához vette és eltávozott. A pénzből-még aznap vásárolt egy férfi- ás egy női cipőt a Teleki-téren. Barinkat őrizetbe vették./MTI/ Öngy llko sság Fők Km & Gy u gs. Postszentlőrinccn, a Hubinyi-utca 9. számú ház előtt felakasztva holtan találták Zalauz-Guláosi Sándor 37 éves segédmunkás,postszcntlmrc ,i.rpád-ut 104/b. szám alatti • lakost. Búcsúlevelet nem hagyott hátra;tetténe k oka ismeretlen. Holttestét a bonctani intézetbe szállit ották./lITl/ •

Next

/
Oldalképek
Tartalom