Külföldi-Belföldi Hírek, 1948. január/2

1948-01-16 [0077]

A nemz© tkoz 1 dómokra tikus aflsröve-tség képviselője New Yorkba ár fezeit, Ta Ke Mi/7*á 1 LIo New Tor k , 'január 16. /TAíH/ 9?ra*ooiso tejelőre, a nomzotközi demokratikus nőszüvu'. r. ég képvls .1 5j e, január 14-án ir között iH3g New Yorkba, két nap­pal az Egyesült Nemzet-k Szerv-z jtt gazdasági és szociális tanácsának a női jogok egyéb on két hotu folyó ülésszakának befejezése olőtt. Mint isitorétas, az amerikai hatóságok vor»akodt3k kiadni száméra a vízumot, Lccloro saj tóértk-..zlet -n bemutatta útlevelét a boutázását az Egyosült 'Nemzetek ázervozetéank területére korlátozó amorikei vizummain Susanno Antony, a nemző tközi domoxrt. tikus nőszövetséghez tt rtozó amerikai női kongr-.sszus képviselője, kijelentette, hogy sz-rvezeto tiltakozni feg a vizűm korlátozásai ellen, minthogv tecloro asszaiiynok acgállapodás­ezerujn fc lolvusókörutre kell mennie Amerika különb o&ó vároaalbo,/llTl/ Vásárhelyi István államtitkár .Stockholmban. Gya e- Fi/Vá 1 He St a ok h o 1 a, január 16 ./kegye* Távirati Irafla/ Vásárhelyi István pénzügyi államtitkár Takács Andorral, a Magyar Nemaeti Bank igazgatójával Stockholmba érkezett, hogy a svéd-magyar pénzügyi egyezmény érdekében tirgyelásokat t foly­tasson. t Az argentin kormány kérése a 8vád Vörös Kereszthez. Gya o- Fi/Vá 1 He S t o c k h cl m, január 16./Ma;.;ver Távirati Iroda/ Az argentin kormány felkérte a flvéd Vörös B^erész­tet, hogy nagyobb szállitmény argentinéi szere te tadományt Európában szétosszon. Magyarország számára 8§0 kg ruhanemű*, lábbeli* és tea van az argentin küldeményb m, amelyet Svédországból a napokban továb-' bi te na k a Magyar Vörös Korusz tnefc» *— **lm+ .Svéd hivatalos hely aoejegyzéso a Marshall-tervvel kapcsolatban. Gya o- FiAá 1 He Stockholm, január lö.ASagyar Távirati Ir., A Mcrsha 11-t ;rv rés;:ietoir51 6 Routeiwlrodn ut» ján terjesztett legutóbbi értesűiésokhoz svéd hivatalos helyről a kö­ve tkez ő meg j egya és e ke t f űzt ék: 3védországb „a má<j aommif ála közelebbi t e rv o t sem dolgoztak ki annak Q3 öeszegn...k a fHír.sznaiá3áró 1, amelyet a MarSha111-terv eseti jg. Svédország rendelkezésére bocsát. A tísrshaUU­t rv megvalósítás?, maga is még bizonyt :• In n ás még kővé ebbe 1-het tud­ni, hogy végül is milyen formát ölt. Egyelőre csupán bvlső amerikai vitáról l-h* t beszélni, >'muiy épen csakhogy megindult, ! • / Polvt. köv./

Next

/
Oldalképek
Tartalom