Külföldi-Belföldi Hírek, 1947. október/3

1947-10-21 [0069]

- 13o ezer külföldi él Bécsben 1. - A lengyel kommunista párt főtitkárának nyilatkozata egy 1. svéd lapnak - A "szórakozott flótás" esete 1. - Dédanya - egyetemi hallgatón© 2. - Magyar táncosnő sikere Bécsben 2. - Magyar tenorista sikerei Amerikában 2. - Három rádiókészülék percenkint 3. - Ausztria is termelt az idén rizst 3. - A szertOTÍ földgáz feltárásának ujabb ereeményei 3. - Sztálin munkái és életrajza fehérorosz nyelren 3. - Éjszaka felköhögött a társbérlő - kihivták a tűzoltóságot 4. - Amerikai zenészek és sanzon -énekesek a gramafon ellen 4. - Sztálingrád-tér Tallinban 4. - Nagy tömegek látogatják a Lenin-muzeumot 4. - A sarkvidéki repülés problémái 5. - Nem engedik be Transzjordániába az amerikai ujságirénőket 5. - Miben különbözik a szovjet és a nyugatnémet irodalom? 5. - * fogyasztási szövetkezetek fejlődése a Szovjetunióban 5. - Másfélmillió font iskolai ebédakciókra 6. - Franciaországban indult az "elégedetlenek pártja" is 6. - Ujabb rendelkezés a nácizmus áldozatainak kártéritéséril 6. - Uj német katolikus hetilap a németországi brit övezetben 6. - Anglia ismét eladott aranyat NewXorkban 6. - Lord Inverchapel washingtoni beszéde 7. - A francia választások hollandiai visszhangja 7. - Visinszki beszéde az UNO közgyűlése előtt 8, - Jugoszláv előterjesztés a rágalmaz© hirek meggátolására 8. - Az indiai dominium kormányának jelentése az UNO-nak 8x9. - Az USA nem üriti ki Koreát 9. - Gandhi felhivása az Indiában marad© britek érdekében 9. - Duff Cooper utóda Sir Olivér Harvey lo. - A francia választások hollandiai visszhangja lo. - Az amerikai közvélemény feszült figyelemmel kisérte a fran- 11. cia választást - Már novemberben összeül a Kominform? 11. - Tífuszjárvány az osztrák-német határon 12. - Az osztrák nemzeti bank kimutatása 12. - Gruber külügyminiszter a parlament külügyi bizottságában 12. beszámolt a külpolitikai helyzetről - Végetértek a genfi vámügyi tárgyalások 12. - Szokolovszki nem talál kivetnivalót Tulpanov beszédében 13. - francia választások legújabb eredményei 13. - Fokozódik a kolerajárvány Egyiptomban 1£. - Az indiai népvándorlás számokban 14. - A francia kommunista párt intelme a választások után 14. - A Nemzetközi Banknak 2,5 milliárd kihelyezhet© dollárja van 14. - A moszkvai rádió a francia választásokról 15. - A háborús bűnösök angol-amerikai védelem alatt" 15. - A brit vezérkari főnök helyettese Portugáliába utazik 15. - Portugál tiszti küldöttség utazik Németország amerikai Öve- 15. zetéee - De Gasperi a pártoskodás és a sztrájkok ellen beszélt 16. - Az UN a Népszövetség jogutódja 16. - A párisi sajtó a választások eredményéről 17. - Lengyel határozati javaslat az UNO közgyűlésén 17. - Johaux:"K.vánatosnak tartom, hogy a kommunisták és szocia- 18. listák Összefogjanak" - Kurd beadvány az UNO-hoz 18 • - Két évvel ezelőtt alakult meg a független Mongol Köztársa- 18. sá « I Magyar Országos

Next

/
Oldalképek
Tartalom