Külföldi-Belföldi Hírek, 1947. október/3

1947-10-21 [0069]

- Olaszország sürgős segítséget kért Amerikától 19. - A washingtoni legfelső bíróság elutasította Milch feliebe- 19. zését - Majdnem félmillió hontalan személy él Németország amerikai 19. övezetében - Boldizsár Iván sajt értekezlete 19. - Megkezdődik a hatósági zsiradékellátás 2o. - Az olasz akciópárt egyesül Nenni szocialista pártjával 2o. - Óvóintézkedések az egyiptomi kolerajárvány ellen 2o. - A francia választások visszhangja 21. - Francia szocialista és kommunista lapvélemény a községta- 21. nácsi választásokról - A szabadságharcosok a Termofilei-szorosnál 22. - Palesztinai-szir határvita 22. - Kesselringet Németországba szállították 22. - Els© jelentés a norvégiai községi választásokról 22. - Az angol sajtó a francia választásokról 23. - A M.Guardien cikke a politikai erőviszonyok játékáról Ma- 24. gyarországon - * pápa enciklikát bocsát ki 24. «* Banditaharc a csehszlovák-lengyel határvidéken 24. - A Semnalul a -magyar-jugoszláv kulturális egyezményről 25. - Prágában aláirtak a Finnországgal kötött kereskedelmi egyez25. aényt - Brit tiltakozás Varsóban 25. - A román parlament megkezdte a trénbeszéd vitáját 25. - A New York Times Németország talpraállitása mellett 26. - Groza a történelmi pártokról 26. - Iskolák és üzemek csoportos látogatása a jugo zláv könyv- 27. kiállításon - Országos vásár 27. - Kirafcatverseny Baján 27. - Az ausztráliai tengerészeti miniszter nyilatkozata 27. - Angol szakszervezetek tiltakozása görögországi halálos ité-25. letek miatt - A Times az angol-dán kereskedelmi tárgyalásokról 28. - Időjárásjelentés 28. - Portugália növeli halászflottáját 28. - Vízállásjelentés 29. - A palesztinai hatóságok letartóztattak 12 szir katonát 3o. - Ujabb kivégzések Görögországban 3o. - Ujabb oányász-sztrájk Skóciában 3o. - 14 évi fegyházra Ítéltek egy gyilkos utőrt 3o. - Groza üzenete Mihályfi miniszternek: M A 48-as polgári for- 31. radalom tiszta eseményeit együtt szeretnék ünnepelni a magyarokkal - Újra van csehszlovák követség Budapesten 31. - Az országgyűlés külügyi bizottságának ülése 31. - & kinai néphadsereg sikeres harca Mandzsúriában 31. - ^ csehszlovák szociáldemokrata párt országos kongresszust 32. tart - A prágai rádió hírmagyarázója a franciaországi választásokról32. - A csehszlovák politikai pártokban megvan a hajlandóság a 33. vitás kérdések sima megoldására , - Jómódú mezei tolvajok 33. - Hármas ikrek születtek Nyíregyházán 33. - Csehszlovákia 7o.ooo vagon gabona behozataláról tárgyal 34. - Francoék örülnek de Gaulle sikerének 34. • - Az Avanti válasza négy szocialista képvisálő nyílt levelére 34. - A népjóléti minisztérium az újpesti járványveszély leküzéé-35. séért . - Trieszti lap a magyar földreformról Magyar Országos 35.

Next

/
Oldalképek
Tartalom