Külföldi-Belföldi Hírek, 1945. november/2

1945-11-19 [0022]

Ipari üzemeket indítanak a hajdúszoboszlói földgázzal. Ipí! .:- Fi/ily 26 A-z iparügyi minisztériumhoz érkezett jelentés Szerint Hajdúszoboszlón hasznosítani kivárjak a földgáz kutak energiá­ját, amelyeket uj ip..ri üzemek hajtására fognak felhasználni. A föld­gázát a_ varos más irány bar is hasznositsni kivan ja, bevezetik a varosba , ahol a háztartásokban, használják majd fel fűtési és főzési­célokra, közintézmények fűtését j»' 1, ' « - » a város közelében alakításra kerülő gyárakat ós egyéb ipari üzemeket fog iák. földgázzal eli hajtani. A földgaz "na jtC ereiére számos uj üzemet *1 api tani ós ezzel a földgáz teljes mértekben felhasználásra kerül. HasonlO terv?k ké­szültek a hőforrások felhasználaaára is, amennyiben a 73-78 fokos_ melegvizet szintén fűtési és főzési célokra, kívánijk fölhasználni, .„*, - .. aagyobb&zabasu gyümölcs- ós főzolókkerteszetet is,ter amelynek üvegházait forró vizzel Fűtenek és ezzel a primőrök szam-es fajtáját termőinek. A nagyszabású terv-ok megvalósítására rö­videsen sor körül./.Ti/ Mohácson kivárjak megépíttetni az uj dunai hidat. Ipkl J- Fi/Gy26 A visszavonuló német hordák a Bajánál lévő hatal­mas dunai vasúti hidat is fel robban tottak. Ennek következtében,, mint­hogy Bunaföldvárnál is felrobbantottak a hidat, most a Dunántúl es a tuna-Tisza-közo közötti átkelőforgalom, telj oson megszűnt. A hidaK újjáépítését egyelőre nem lehet meavalG&itani. toanakkor ajonoan felmerült egy uj dunai közúti hid epitesen^k korőese ^. £zt az ui dunai hidatiohícs város mlr evek éta kéri. A hadnak Rácsnál való megépítését számos fontos és súlyos ery tampgatia az iparügyi minisz térium jelentése szerint. Tcbbpk között az is,Jfofflf az egy^JJ"^ megye területér meglévő ^f^^^^f^^ ^íf & bonyolódik le, amely egymagabMJ is ^JSIfí+u iÁrmüvet 15.000 Eveiként félmillió szeffillyf. fízizezer 1ciogatu 3W'«Jj e ^yi k 'part­gépkocsit, 30.000 kis és fcöO »»/^J 0 *SgS at SSlJSSn szű­rői a másikra tavasztol őszig. §z. ^Hí^ínSvusíerrel rövid uton notal. A mohácsi híddal a *^í» 5?f csíHa^ kerülővel lőhetett behat át a bácskai old^ra awil eddi.^ 9^*^ ö * ötU irgalom is lebonyolítani. A mohácsi n ld ?^^4f minisztérium rokonszenvvel­jelentősen megrövidülne. Az xparu^vi naiUÖA fogadta a mohácsiak kívánságát./:dV^ ,

Next

/
Oldalképek
Tartalom