Közérdek, 1911. július-december (4. évfolyam, 26-52. szám)

1911-12-02 / 48. szám

8-ik oldal. KÖZÉRDEK december 2. 48. szám. Papp László Többszörösen kitüntetve érmekkel és dicsérőoklevelekkel! cipészmester Nagykároly, Gróf Károlyi György-tér. Ajánlja finom, kényelmes, elegáns és tartós saját készítésű lábbeliit. Dusán felszerelt cipő raktárában csakis valódi finom bőrből, a már világhírű hazai gyárakból cipőket és csizmáka- nagyon is versenyképes árak mellett hozza forgalomba és üzletéből az olcsóbbrendü két szitményt, a szokásos bőr- és talputánzatokat teljesen kiküszöbölte és akinek árui csinosság dolgában is párját ritkítják. — Nagy választék mindennemű ------------------------ gyermekcsizmákban. — .. Roy al szálloda Nagykárolyán, S \ László ► a város legforgalmasabb helyén. T-CLlsijd-oinLos IBrsmiim. lláiton, 26 szoba uj rézbetétes ágyakkal. ^ ! ! Omnibusz minden vonatnál ! ! = Fürdőszoba!- = || = Vízvezeték! = Ajánlja a vidéki és utazó közönségnek a mai modern kor követel­ményeinek berendezett éttermét és kávéliázát. Kényelem, jó ételek, kifogástalan italokról állandóan gondoskodik. ^^==i= Minden este káYéházi zene. — - -.. Ab onánsok, valamint kintkosztosok házhoz való kiszolgálását jutányos áron vállalja el. Nagy karácsonyi vásár! Bátorkodom a tisztelt vevöközönséget arról értesíteni, hogy üzletemben december 1-től egész 1912. január 5-ig KARÁCSONYI IS ÖJlYI YáSálT rendezek és ez idő alatt a raktáron levő árukat rendkívül olcsón árusítom el. Szerezzen mindenki meggyőződést arról, hogy: Ruhaszövetek 1 méter — — — — — — — — 36 krajcártól feljebb Valódi francia delain 1 méter — — — — — — 50 krajcártól feljebb Valódi francia batiszztok 1 méter — — — — — — 28 krajcártól feljebh Valódi angol zephirek 1 méter — — — — — — 36 krajcártól feljebb Kartonok, barchetek, tennis flanelek és mosó delainok mesés olcsó árakban Szí­nes csipke-kelmék, selyem tutfal 75 kr.-tól, 1 vég vászon 23 méter már 4.80 tói feljebb. Finom vászon női ingek már 80 krajcártól feljebb. Na y választék férfi ingek és nyakkendőkben. Finom férfi gallérok 15 krajcártól. Női, férfi és gy r- mek tricó alsóruházatok, harisnyák, keztyiik stb. és itt még fel nem sorolt szá­mos cikkek, mire van szerencsém a m. t. vevőközónség figyelmét felhívni, egyben szives pártfogásukat kérem tisztelettel SZILÁGYI IMRE Nagykároly, Deák-tér 12. szám. Törleixtéiei kölcsönök* A Nagykárolyi Kereskedelmi és Iparbank Részvénytársaság földbirtokra és házakra értékük 70°/0-a erejéig 4 és fél °l0-os alapon olcsó jelzálog törlesztéses kölcsönöket nyújt és az ily kölcsönöket a lehető legrövidebb idő alatt lebonyolítja. Szükség esetén Il-od helyen — biztositékképen leendő bekebelezés mellett — még rövid lejáratú váltókölcsönt is ad. A kölcsön akár szóbelileg, akár levél utján kér­hető. Vidékről mindkét esetben hitelesített jegyzőkönyvi kivonat és hitelesített katasz­teri birtokiv mutatandó be. Az előző terheket a bank fizeti ki. A továbbt teendőkre felvilágosítást nyújt és minden egyéb a bankszakmába vágó üzletet a legelőnyöseab feltételek mellett bonyolit le a Nagykárolyi Kereskedelmi és Iparbank Részvénytársaság. ^ ■■ férfiszabó == ► ^ NAGYKÁROLY, MAJTÉNY-UTCA 1. ^ a Gróf Károlyi György-tér sarkán) ^ COCCCOCCOC3CCC03QOOCCCCCa^CC ^ Készít férfiöltönyöket, ^ ^ úgyszintén felöltőket ^ ^ és télikabátokat stb. ju­^ tányos árban a fővá­^ rosban szerzett tapasz­^ talatai alapján a leg­^ kitünőbb szabással. :: Hl. Egv okOS fej elsajátítja azon vívmányokat, melyekkel a táp­szerkémia a háziasszonyt megajándékozta. Dr. Oetker sütőpora á 12 f. élesztő pótlásául szolgál, melylyel kuglófokat, linzi és más egyéb tortákat, valamint mindennemű sü­teményeket és tésztákat lazábakká, na- gyobbakká, jobh izüvé és könnyebben emészthetővé tesz. Dr. Oetker puding-pora á 12 f tejjel főzve, gyer­mekeknek és felnőtteknek csontot képző, nagyszerű és olcsó utóeledelt uyujt. Dr. Oetker vanillincukra á 12 f. csokoládé, tea, puding, tej, mártás és créme vaniliázására szolgál és teljesen pótolja a drága vanillia csövet. Egy csomag tartalma 2—3 jó va nillia-csönek felel meg. Kimerítő használati utasítás minden csomagon. Kapható minden élelmiszer üzletben, valamint drogériában. Vények ingyen. Dr. Oetker, Baden— Wien. Kapható Nagykárolyban: Fetser József, Petz János, Schnell Imre uraknál. Hali 'ladó urilakás. Mátészalkán a né­■ hat Ilosvay Endre-féle házastelek hozzátartozó melléképületekkel együtt eladó. Értekezhetni ifj. Kálnay Gyulával Nagykároly, Majtény-utca. Tiszta agyagból készült szép és jó cserép, fali tégla és legszebb Hír li lila csak a Karcagi agyagiparnál Karcagon szerezhető be, a hol egyes vaggon rakományok is meg­rendelhetők.

Next

/
Oldalképek
Tartalom