Közérdek, 1911. július-december (4. évfolyam, 26-52. szám)

1911-12-02 / 48. szám

december 2. 48-ik szám. KÖZÉRDEK 9-ik oldal. ■ hires amerikai ■ állatkert és vadállatok Nagykárolyban, a Piac-téren csak 6 napig látható ezen legnagyobb utazó látványosság. 2 öriiisi épületben. Az első épületben az állatkert, ahol sok különböző vadállat, köztük 12 oroszlán. A második épületben a cirkusz. Naponta este 8 órakor előadás. Vasárnap két elő­adás, délután 4 és este 8 órakor. 60 elsőrangú művész és állatszeliditő fellépte. Világvárosi műsor. Csodás idomított lovak és vadállatok. —=== Támlásszék I sor 2 K, II. sor 1 K 60 f, 1-ső hely 1 K 20 f, II. hely 1 K, III. hely HELYARAK; 80 f, állóhely 60 f. Nappal beléptidij az állatkertbe I. hely 80 f, II. hely 40 f. Schwarcz A rmm fűszer-, festék-, borkülaníegessétj :: és ásványvíz kereskedése ▼ ▼▼▼ ▼ VT ▼ ▼ ▼ Ä AAAA NAGYKÁROLY, Széchenyi-utcza 34. ÜZLET ATVETEL. Van szerencsém a n. é. közönséget tisztelettel értesíteni, hogy a nagy károlyi piacon Széehenyi-utca 84. sz. a. levő eddig Spitz József ur által vezetett fűszer-, festék-, borkülöniegesség és == ásványvíz kereskedést == átvettem. — Hosszú éveken át szerzett tapasztala­taim folytán azon helyzetben vagyok, hogy elsőrangú összeköttetéseim utján vevőimét minden tekintetben a legelőnyösebben kiszolgálhatom. — Üzletemet teljesen friss árukkal sze­reltem fel s a megvett árukat kívánatra haza szállíttatom, A n. é. közönség szives támogatását kérve, vagyok kitűnő tisztelettel Schwarcz Ármin. Ka ft A Nagykárolyi Közgazdasági Bank Részvénytársaság a legelőnyösebb feltételek mellett folyósít földbirtokra és szilárd alapon épült bérházakra törleszteses Jelzálogkölcsönöket. Drágább kölcsönöket konvertál és lebonyolításig előlegezi a szükséges j összegeket. Elfogad betéteket nettó 5"/»-os kamatozás mellett A bankszakmába vágó mindennemű üzletet gyorsan és jutányosán tS' bonyolít le. “ ■ ** A NAGYKÁROLYI KÖZGAZDASÁGI BANK R. T. IGAZGATÓSÁGA. Angol uriszabóság! Tulhalmozoft raktár miatt a budapesti árak feleért készítek mértéh után legjobb minőségű; férfi- és gyermek ruhanemüeket a legújabb divat szerint. Leyjobb alkalom a karácsonyi ajándékok beszerzésére. Egy próba rendelés után mindenki meggyőződhetik áruim jó- és tartóságáról. StrarcLsz Dezső angol uriszabó 2>Ta.g-37-ls;árol37-, Deák-tér. Keresek Gencs-utcai jóforgalmu vendéglőm számára óvadékképes üzletvezetőt. A vendéglő nyári kerthelyiséggel is egybe van kötve és nagy látogatottságnak örvend. Alkalmas egyénnek az egész telek esetleg elad«», Frank Lajos Nagykároly, Gencs-utca 29. s z AZ ÚRI KOZONSEd FldYELMEBE AJÁNLOK REMEK SZABÁSÚ, RENPELÉSSZERÜEN KÉSZÍTETT KÜLÖNLE6ESSÉ6EKET. Divat Homespoun öltöny ™z95“ ft • Sötétkék angol Turull-öltöny K ugyanaz készen 44—56 Jaguet és Szalon-öltöny 'JjjljJ0 K ugyanaz készen méret után Smoking öltöny selyemmel jV'fím» To K « öngól Doubl Velour Raglau ;«»«•„ “H“1 ft $ Himalaya télikabát selyem. ;Jaf£e,'“6°0z'8400 K Gazdasági, uti, sport, felöltők, télikabátok. Városi, automobil, úti bundák csak legjobb kivitelben. Fiú gyermekruhák rend­kívül olcsó, szabott ár­ban. Postai megbízások azonnal eszközöltetnek. férfi-, fin- és gyermek- :: ruha áruháza :: Piac-u. 55. Hungária mellett.

Next

/
Oldalképek
Tartalom