Bártfai Szabó László: A Sárvár-felsővidéki gróg Széchényi család története. I. 1252-1732. (Budapest, 1911.)

2. Egervár, Pölöske és Szenlgyörgyvár. m A birtokot a kincstártól veszi meg Széchényi. Lipót 1677 május 14. Laxemburg-ban kelt oklevelével a Ná­dasdy Ferencz adósságainak kifizetésére felvett 33.300 forintért Széchényi György érseknek és Lőrincznek, ennek fiai Márton és György, továbbá leányainak Erzsébet (Nagy Ferenczné), Kata (Vizkelety Ferenczné), Judit (Jambrikovics Györgyné) és Ilonának (Talián Istvánnénak) adja : Egervárát a hozzá tartozó Egervár, Szentgyörgy, Oszko, Gósfa, Szentlőrincz, Nádasd, Halugy, Andrecz, Marhócz, Szent­benedek, Csepincz, Ivanócz, Reznek, Jakabháza lakott, Hegy­falu, Fancsika, Nagyfalu, Almásd, Töttös, Mocsfalva, Nemes­falva, Lékfalva és Keresztúr lakatlan birtokokkal Vas megyében ; Pölöskét, u. olyan nevű birtokkal, Bak és Henye lakott, Farkas­háza, Bedes, Barátokfa, Barnak, Tarnak, Kelink, Nána, Tőttes, Turallo, Görbéi, Náprádfa, Zebeczke és Erdőfa lakat­lan birtokokkal Zala-, Nagykutassal Vas megyében, Szentgyörgyvárt az u. olyan nevezetű birtokkal, Szentlászló, Betefalva és Senye lakott, Egenfölde, Hidvég és Mánd Zala-, Segesd, Tótszentgyörgy, Kálmáncza, Homokszentgyörgy, Marczali, Lábod, Csokonya, Györgyös, Kútfő, Tarnócza, Barcs, Darány, Zákány, Gyékényes, Bolyho, Heresnye, Komlósd, Péterhida, Kőröshegy, Látrány, Jutt, Somogyvár, Maros, Gyugy és Gadány népes, Taski, Kolon, Szentivány, Bize, Tótbarbacz, Szemes, Vámház, Aranyos, Magyarád, Szentes, Telekes, Váralja és Baráthi néptelen birtokokkal Somogy megyében. Az oklevél teljes szövegét közöljük a függelékben. Széchényi György a korábbi időben is birta e javak egy részét zálogban. 1651 január 1-én Szombathelyen úgy egyezik meg Nádasdy Ferencz gróffal, hogy az utóbbi 10.000 forint adósságának 600 forintnyi kamata helyett átengedi neki a Szentgyörgyvárhoz tartozó birtokok felét, a földek másik részét 1665 aug. 9-én Gersei

Next

/
Oldalképek
Tartalom