Bártfai Szabó László: A Sárvár-felsővidéki gróg Széchényi család története. I. 1252-1732. (Budapest, 1911.)

Petheő Lászlóésneje Bessenyey Magdolna vette szintén 600 forintért zálogba. Ezen részt Petheő második neje, Thököly Mária grófné 1677 szept. 21-én 6000 forintért egészen átengedi Széchényinek. 1676 július 28-án a pozsonyi kamara hozzájárul ahhoz, hogy a három birtoktestet a hozzátartozókkal együtt, melyeket Radanay Mátyás zalavári apát birt haszonbérbe, 33.300 forintért Széchényi kapja. Az érsekkel kötött szerződést aug. 21-én küldi fel jóváhagyás végett az udvari kamarának. 4' 7 1677 július 2. Pozsony. Kollonics Lipót kamaraelnök eredeti nyugtája bizonyítja, hogy Széchényi György érsek a vételárat teljesen kifizette. 1677 november 23-án a vasvári káptalan jelenti, hogy az ado­mányozó levélben megnevezetteket beiktatta a felsorolt birtokok tulajdonába. Az ilyképen kézhez vett birtokokat az érsek 1679 január 24-én Rákoson kelt következő meghagyásával adatta át Széchényi Györgynek. «Nagy Ferencz uram adja kezéhez Széchényi Györgynek az egervári jószágot minden jövedelmével együtt, robotjával, szőlei­vel, szántóföldeivel, rétével, malmaival, hegyvám és dézsma borá­val, majorságbeli szőleivel, korcsmáival és azokbúl való jövedel­meivel, erdeivel szinte úgy. Szinte úgy Boldogasszonyfát, Szent­iványt (ezek mindazáltal Vasvárhoz fognak ez után szántani, kaszálni együtt Győrvárral, Halup, Nádasd, Ocsko és Fancsik­kal együtt, ha kezünkhöz gyün Isten által, de pénzbeli jövedelmek, dézsmájuk és más mindenféle jövedelmek, korcsmái ő számára lesznek) Győrváratt. Mindezekbűi ha mi jövedelem lehet, ez után övé lészen. A korcsmák immár szent Mihálynapig én számomra lésznek Isten által, úgymint nádasdi, győrvári, boldogasszonyfalvai, szentivánfalvai, szentgyörgyi, egervári korcsomák. De az új bor begyüvén, azután ővé lésznek azon korcsomák. Az épületnek is végben vitele Isten által én dolgom lészen. Az egervári tó és győr­vári tó én számomra lészen ideig, szintén úgy az Tótság, hasonló­képen Reznek és Jakabfa. Az pölöskei jószágot is a szerént adja kezéhez azon jószágnak minden jövedelmével, semmit nem excipiálván. Az szentgyörgy vári jószágot az szerént. Hanem az somogyságbeli pénz jövedelmét magam számára tartom ideig az

Next

/
Oldalképek
Tartalom