Iványi Béla: Bártfa szabad királyi város levéltára. 1319-1526. (Budapest, 1910.)

endi, standi, sedendi, comedendi, bibendi, balneandi, dormiendi et quevis negocia sua tractandi«, menedéklevelet ad. Papiroson. Kiadta : Wagner : Dipl. Sáros 117 ; Katona : Hist. Crit. XIII. 1144. 934. 1457. február 13. Palocsa. Kossovoi Axamith Péter levele Bártfa város tanácsához, melyben a kiállított menedéklevél ellen kifogást tesz, hogy t. i. Palocsán keltezték, holott az Bártfán kelt és ott is írták. Papiroson. 935. 1457. február 15. (Kassa.) Kassa város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, melyben kéri, hogy a bártfai szücs-czéhmesterek által Pál kassai polgártól elvett rókabőröket adják vissza. Papiroson, zárópecsétje elveszett. 936. 1457. február 25. (Lőcse.) Lőcse város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, melyben írja, hogy a bártfaiak és az Axamit közti békéről értesült, náluk a Tarkőiek és Tamás közt történt megegyezés. Papiroson, zárópecsétje elveszett. 937. 1457. márczius 2. Strzeszow. Strzeszow város tanácsának levele Bártfa város tanácsá­hoz, melyben Mageriin János bártfai fürdős ellen panasz­kodnak, ki polgártársuk ellen hamis vádakat emelt. Papiroson, töredékes zárópecséttel. 938. 1457. márczius 2. Palocsa. Kossovoi Axamit Péter levele Bártfa város tanácsához, melyben tiltakozik azon vád ellen, mintha az ő emberei az erdőkben rabolnának. Papiroson, zárópecsétje elveszett. 939. 1457. márczius 6. Krakkó. Baliczky Miklós turóczi főispán levele Bártfa város taná­csához, melyben kéri, hogy Jánosnak (ki Jakabnak »consulis et pensatoris Cracoviensis« fia) 70 frtot fizessenek ki. Papiroson, zárópecsótje elveszett. 940. 1457. márczius 6. Krakkó. Baliczky Miklós turóczi főispán ugyanolyan tartalmú levele, mint az előbbi. Papiroson, zárópecsétje elveszett. 941. 1457. márczius 6. Baliczky Miklós turóczi főispán levele Bártfa város vala­mely polgárához (»domino concivi«), melyben a tanácsot Jakabfia János részére lefizetett 70 írtról nyugtatja. Papiroson, zárópecsétje elveszett.

Next

/
Oldalképek
Tartalom