Iványi Béla: Bártfa szabad királyi város levéltára. 1319-1526. (Budapest, 1910.)

942. 1457. márczius 6. Buda. Hunyadi László beszterczei örökös gróf és királyi főlovász­mester a debreczeni, böszörményi és tokaji vámszedőknek •meghagyja, hogy a bártfaiaktól régi szabadságaik ellenére vámot szedni ne merjenek. Papiroson, pecséttel. 943. 1457. márczius 7. Palocsa. Kossovoi Axamit Péter palocsai kapitány levele Bártfa város tanácsához, melyben Steczkó, Dlugoss és Rolik nevű emberei és társaik számára menedéklevelet (»salvus conduc­tus«) kér. Papiroson, töredezett zárópecséttel, 944. 1457. márczius 11. Buda. Hunyadi László beszterczei örökös gróf és királyi főlovász­mester Bakos Pál tokaji várnagynak meghagyja, hogy a bárt­faiakat a tokaji vámon ne zaklassa, hanem szabadon engedje őket tovább menni. Papiroson, pecséttel. Kiadta: Wagner: Dipl. Sáros, 118. 1. 945. 1457. márczius 19. (Kassa.) Kassa város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, melyben megírja a királyi udvarból jött újdonságokat : »Das am montag nagstvergangen (márczius 14.) czuhant nach essens, haben sy wolt hineyn gen hofe geen (t. i. a kassai köve­tek) ire sachen zu enden, da waren dy prücken aufgeczogen und thor geslossen, also daz ayne wunderliche czeitung von hern Gyzkra gesaget wart, der da ist auch bey unsers hern gnade als wir vesteen, ydoch zu loczte, das es sich also ergangen hat, das unsers hern gnade, alz man saget, maynet selbs zu hirschen und auch umb die sache die sich zu Kricheschweissen­purg hat ergangen, synt dy czwene jungen des gubernators söne herr Lasla und Mathiasch, auch Modrar gefangen, und am dinstag der herr bischolf von Wardein, Kanisay Lasla, Rozgon Sebastian, Bodo Gaspar, Horwat Paul, auch ain dewst­cher ritter, des kunigs ynnerster kämerer, der Fradnacher und ander voste ane, dy man noch suchet.« Papiroson, zárópecsétje elveszett. 940. 1457. márczius 19. Ojvin. (»Oywin.«) Bobirsperg János az ojvini Szentlélek-monostor perjele, Keresztély (Cristanus) bártfai plébánost és az itteni »Irgal­masság Anyja« confraternitás tagjait lelki előnyökben részesíti. Hártyán, alul hártyán függő szép pecséttel. 947. 1457. márczius 19. Buda. V. László király Bártfa város tanácsához : »Quamvis variis negotiis regni nostri instantibus vobis nuper mandaverimus,

Next

/
Oldalképek
Tartalom