Iványi Béla: Bártfa szabad királyi város levéltára. 1319-1526. (Budapest, 1910.)

927. 1457. január 7. Kiadások jegyzéke. Papiroson, hosszúkás könyvalakban. 928. 1457. január 13. (Lőcse.) Lőcse város tanácsának levele Bártfa és Eperjes városok tanácsaihoz, melyben kéri, hogy a kassaiak által Konrád lőcsei polgár és Kysweter János közti ügyben hozott ítéletet közöl­jék velük. Papiroson, zárópecséttel. 929. 1457. január 14. Bártfa város számadáskönyvének egy lapja. Rajta ilyen tételek: Bedellus.... denar. XXXII. Organista .. fl. 1%. Papiroson. 930. 1457. január 16. (Kassa.) Rudiger Fülöp (kassai városi jegyző) levele Bártfa és Eperjes városok tanácsaihoz, melyben írja, hogy a királyi udvar­ból a kiküldöttek hazajöttek és Pálóczi László »schreibt uns von unsern herrn gnaden (a királyról) in solichen worten : In super scientes dominum nostrum regem bene sanum et letum esse, et per Dei gratiam iam in viris crevit corpore et intellectu, ita, quod dum ipsum videbitis leti esse poteritis et gaudere, tam de persona, quam etiam de ratione et sensu sue serenitatis et scimus, quod placebunt vobis et omnibus regni­colis móres et tota intentio eiusdem, quia ad omne bonum est inclinatus et hec pro speciali vestra recreatione vobis scribimus«, továbbá hogy követség fog menni Cilibe, mely ha visszajön,, a király személyesen a »Windischen Land«-ba megy ; a mi végül az érmeket illeti, arra a kamaraispánnak gondja lesz. Papiroson, zárópecséttel. 931. 1457. január 22. (Kassa.) Kassa város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, melyben a náluk idéző Talafusnak egy levél másolatát küldi, melyre választ kér. Papiroson, zárópecsétje elveszett. 932. 1457. február 11. Palocsa. Kossovoi Axamith Péter palocsai kapitány levele Bártfa város tanácsához, melyben igéri, hogy ha neki menedék­levelet adnak, eljön hozzájuk. Papiroson, zárópecséttel. 933. 1457. február 11. Palocsa. Szaniszlófi György bártfai bíró és a tanács kossovoi Axamit Péternek, családjának és cselédjeinek 10 lóval két hétre »veni-

Next

/
Oldalképek
Tartalom