Iványi Béla: Bártfa szabad királyi város levéltára. 1319-1526. (Budapest, 1910.)

í>20. 1456. deczember 3. (Eperjes.) Eperjes város tanácsának levele Bártfa város közönségé­hez a náluk fogva lévő Beschorn Pál bártfai polgár ügyében. Papiroson, zárópecsétje elveszett. 921. 1456. deczember 12. Huss Miklósné (»Margaretha Clos Hussyn«) végrendelete. Papiroson, hosszúkás könyvalakban. 922. 1456. deczember 19. Tarkő. • Hatutinai György tarkői kapitány levele Talafus János­hoz, Berzeviczi Péterhez és társaihoz, továbbá Kassa, Eperjes és Bártfa városokhoz, melyben leírja a rablók garázdálkodá­sát, hogy Veresalma birtokot a mult éjjel felgyújtották ; írt Ratkóczi Péternek is, hogy adjon segítséget, és kéri a fentie­ket is, hogy támogassák őt, mert ő nem elég erős a rablók megfenyítésére. Papiroson, zárópecsétje letöredezett. 923. 1456. deczember 19. Tarkő. Hutitinai György tarkői kapitány Talafus Jánossal, Berze­viczi Péterrel, Mátyás sárosi várnagygyal, Sárosmegye neme­seivel, Kassa, Bártfa és Eperjes városok közönségével tudatja, hogy a gyűlésre Simon nevű emberét küldte el; a mi pedig a rablókat illeti, ő azokat nem pártolja, mert az ő népeit épúgy sanyargatják mint másét, sőt Ratkovicz Péterhez elküldte emberét a rablók ellen segélyt kérni. Papiroson. 924. 1456. deczember 20. Palocsa. Kossowoi Axamit Péter levele Talafus Jánoshoz, Berze­viczi Péterhez, Mátyás sárosi várnagyhoz, Sárosmegye neme­seihez, végül Kassa, Bártfa és Eperjes városok közönségéhez, melyben írja, hogy értesült azon határozatukról, hogy a szol­gálatban nem álló katonákat nem szabad pártolni, továbbá hogy a lovasok 14 napig, a gyalogok pedig csak 4 napig tartóz­kodhatnak egy helyen. Ezen határozatot a katonák előtt fel­olvastatta. (Ld. a következő oklevelet.) Mindkét levél egy papírlapon, egykorú egyszerű másolatban, úgy látszik, valamely levélhez lehetett csatolva. 925. 1456. deczember 23. (Eperjes.) Eperjes város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, melyben (úgy látszik, a fenti) két levél másolatát küldi. Papiroson, zárópecsétje elveszett. 926. 1456. Bártfa város gabnatized jegyzéke. Papiroson, hosszúkás könyvalakban. Iványi: Bártfa város levéltára. 10

Next

/
Oldalképek
Tartalom