Szentpétery Imre: Az Árpád-házi királyok okleveleinek kritikai jegyzéke. Regesta regum stirpis Arpadianae critico diplomatica. I. kötet 2 füzet. (Budapest, 1927.)

KIRÁLYI MAGYAR EGYETEMI NYOMDA. BUDAPEST VIII, MÚZEUM-KÖRŰT 6. - FŐIGAZGATÓ: DR. CZAKÓ ELEMÉR A kiadásért felelős: Dr, Szentpétery Imre.

Next

/
Oldalképek
Tartalom