Szentpétery Imre: Az Árpád-házi királyok okleveleinek kritikai jegyzéke. Regesta regum stirpis Arpadianae critico diplomatica. I. kötet 2 füzet. (Budapest, 1927.)

REGESTA REGUM STIRPIS ARFADIANAE CRITlCO-DiPLOMATICA TOMUS I. ÁRPÁD-HÁZI KIRÁLYOK OKLEVELEINEK KRITIKAI JEGYZÉKE A MAGYAR TUDOM. AKADÉMIA TÖRTÉNELMI BIZOTTSÁGÁNAK MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTETTE SZENTPÉTERY IMRE I. KÖTET 1001—1270 2, FÜZET BUDAPEST, 1927 KIADJA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ÁRA 8 PENGŐ

Next

/
Oldalképek
Tartalom