Piti Ferenc: Anjou–kori Oklevéltár. XXVII. 1343. (Budapest–Szeged, 2007.)

Tá.: Szécsényi Tamás országbíró, 1351. ápr. 3. Dl. 57 082. (Dancs cs. lt. 59.) R.: Abaffy-Dancs-Hanvay 38-39. K.: AO. V. 443. (Tá.-ban.) 854. 1343. Az egri kápt. előtt megjelent egyrészről Rikolph fia: János mr. a fiaival: Mihállyal, Rikolph-al, Jánossal, Lászlóval, Jakabbal és Henric-el, másrészről Rikolph mr. (János mr. uterinus fr.-e) a fiaival: Jánossal, Lászlóval, Kelemennel, Lőrinccel, Miklóssal és Istvánnal, s elmondták, hogy a korábban egymás között felosztott Sarus m.-i birto­kaik között határjeleket emeltek: Henbrugh és Vyzoka birtokok között forrás; patak; másik patak, ami átfolyik Vyzoka falun; száraz völgy; hegy; Koak-i Yosiph határjelei; Nadalpataka; Grespataka patak; Tarcha víz; Lypaa patak; Seek; hegy; Tarcha víz; forrás; Goduzou víz; hegy; Olsua határjele; hegy Dorouch és Olsua határjelei között; lauor hegy; út, ami Plauch felé tart; ezen út melletti patak; nagy hegy; Lybitina víz. Az e határoktól Ny felé levő birtokokat János mr., fiai és leszármazottaik birtokolják, a kelet felé levőket Rikolph mr. (és fiai, továbbá örököseik), valamint Torkeu várat is, amit Rikolph épített saját költségén. E határok ügyében a felek a maguk és örököseik nevében örök hallgatást fogadtak. Erről a kápt. pecsétjével megerősített oklevelet ad ki Miklós olvasó-, Márton éneklő-, János őrkanonok, Domokos Abbavyuar-i, Péter Zemlen-i, Dávid Zabolch-i, Péter Heues-i, György Maramoris-i főesp.-ek jelenlétében, a. d. 1343., amikor [I.] Károly [! 3: Lajos] király (H), Csanád esztergomi érsek, László kalocsai érsek, N. [Miklós] egri püspök. Á.: Egri kápt., 1349. dec. 31. Dl. 70 481. (Berzeviczy cs. kakaslomnici lt. 32.) Má.: Dl. 70 474. (Uo. 29.) Újkori. 855. 1343. A [budafelhévízi] keresztesek konventje iktatólevele Saffar István mr. részére Kew birtokról. 1343. Reg.: Scheutzlichov inventár. Elenchus iurium et privilegiorum civitatis Cassoviensis. 64. B. AAA. 50. (Df. 287 451.) (csak éves dátummal) Megj.: Sáfár István visegrádi várnagyról van szó.

Next

/
Oldalképek
Tartalom