Piti Ferenc: Anjou–kori Oklevéltár. XXVII. 1343. (Budapest–Szeged, 2007.)

856. 1343. A nyitrai kápt. oklevele szerint színük előtt 1343-ban Chuma (dict.) Pál, valamint Zala-i Péter fiai: Ádám és János Apey földrészt, ami 80 hold szántóföldet magában foglal ezen Péter és Magyarad falu határai felől, s amit Chepan-i András fiai: Jakab és János ezen Péternek 14 M. bécsi dénárért (minden M.-t 4 pensa-val számolva) egykor elzálogosítottak a pozsonyi kápt. nyílt oklevele szerint, Elefanth-i Mátyás fia: Miklósnak e 14 M.-ért elzálogosították. Tá.: Szécsényi Tamás országbíró, 1350. 6867. (NRA. 1671. 72.) K.: AO. V. 376-377. (Tá.-ban.) 857. [1343.] A szentmártoni [pannonhalmi] konvent jelentése Zemlyér-i Miklós ügyében a pápai és zemlyéri határok ügyében Miklós majoros, Gyáth fia: Geste és Csiba fia: Egyed tanúságtételre történt meghívásáról. R.: Reizner J., TT. 1893. 604. (A gr. Esterházy cs. pápai lt.-ában volt E.-je alapján, 1343. évi dátum alatt.) 858. [1343.] A vasvári kápt. nyílt oklevelében átírja saját, 1329. évi oklevelét (l. Anjou-okit. XIII. 158. szám). Tá.: Nagymartom Pál országbíró, 1346. máj. 12. Dl. 91 370. (Festetics cs. lt. Vas. 31. A.) R.: Bgl. V. 43-44. Megj.: Az országbíró oklevele ugyan nem írja le az 1343. évet, de az ezen évi keltezést onnan lehet bizonyosra venni, hogy a perfolyam 1344. évi szakaszában mutatták be mint előző évben (anno tunc proxime elapso) keltet. (Anjou-okit. XIII. 158. szám 1345-nek adja meg az átírás évét 1343. helyett.) 859. 1343. A zobori B. Ipolit-vértanú monostor konventje előtt megjelent egyrészről Lukács fia:

Next

/
Oldalképek
Tartalom