Kristó Gyula-Makk Ferenc: Anjou–kori Oklevéltár. XIX. 1335. (Budapest–Szeged, 2004.)

E.: -. Fk.: Dl. 96 181. (Vay cs. berkeszi lt. 175.) K.:­479. 1335. aug. 7. [Sajó-]Királyi Jakab mr., Druget Vilmos nádor albírája közli: aug. 7-én (f. II. prox. an. fe. S. Laurencii) nádori parancsra ura helyett Kyrali faluban Gömör m. összes nemesével általános congregaciót tartott, ahol Elekus fia János fiai: István és Jakab nevében Gancha-i Kunch fia Rorandus elmondta: a Gumur m.-i Krisan birtok Dé-i fele János fiainak örökölt birtoka, de most Hanva-i Miklós fiai: Márk esztergomi éneklőkano­nok, Miklós és András birtokolják. Mivel Márkus éneklőkanonok és András nem voltak jelen a congregacio-n, Miklós pedig nem akart testvérei nélkül válaszolni, az albíró a vele együtt ülésező nemesekkel és esküdt ülnökökkel úgy határoz, hogy szept. 15-én Miklós testvéreivel együtt Óbudán a nádor előtt jelenjék meg válaszadásra, és azon 9 M. bírság alól, amellyel Peren-i Miklós c., volt nádori albíró oklevele szerint elmarasztaltatott Elekus fia János ellenében, Jakab mr.-től mint bírótól annak kétharmad részére, János fiaitól mint sértett féltől az egyharmad részre vonatkozóan tartozzék felmentést szerezni a per megkezdése előtt. D. die et loco prenotatis, a. d. 1335. E.: Dl. 56 843. (Hanvay cs. lt. 30.) Hátoldalán azonos kéz írásával tartalmi összefog­laló, természetes színű, kerek zárópecsét töredéke. Emi.: az 577. számú oklevélben. K.: AO. III. 190. (kivonatos) (E-ről). R.: Abaffy-Dancs-Hanvay 91. (E-ről). 480. (1335. aug. 8. e.) A csázmai kápt. Bank fia Pál fia Miklóst Farkas fia István ellen a Peturkegoricha birtokrész iktatásánál történt ellentmondás ügyében Mykch, egész Sclauonia bánja elé aug. 8-ra (quind. B. Jacobi ap.) megidézte. Emi.: Mikes szlavón bán, 1337. aug. 29. > zágrábi kápt., 1338. jan. 29. Dl. 40 763. (Múz. Ta.) K.: AO. III. 402.; Smic. X. 353.

Next

/
Oldalképek
Tartalom