Kristó Gyula-Makk Ferenc: Anjou–kori Oklevéltár. XIX. 1335. (Budapest–Szeged, 2004.)

A Szt -egyház kápt.-ja előtt Pukur-i Twz (dict.) Lőrinc fia Pál mr. bevallja: Tordus birtokát 50 M.-ért e kápt. oklevele révén Gyletus fia Miklós mr. nemesnek eladta, de Miklós közbejött halála miatt azt nem fizette ki. Mivel özvegye, a nemes úrasszony a vételárat kiegyenlítette, Pál mr. a birtokot neki örökítette el. D. f. III. prox. an. fe. B. Laurencii mart., a. d. 1335. E.: Dl. 2945. (Mon. Poson. 62. 6.) Csonka. Hátoldalán pecsétre utaló nyomok. K.: AO. III. 191. (kivonatos); Smic. X. 230. (a pozsegai kápt. okleveleként). 482. 1335. aug. 8. Visegrád Pál c. királyi országbíró - hivatkozva korábbi oklevelére (1. 458. szám) - közli: aug. l-jén (in oct. B. Jacobi ap.) Zeuke (dict.) Péter a Lelez-i konvent megbízó okle­velével László fia János helyett megjelenve az országbíró bíróságán Miklós fia László ellenében elmondta, hogy [1318.] jún. 8-án e László apja, Miklós Bel bir­tokáról hatalmaskodva László fia János Lythke birtokára ment, 32 ökröt és 10 lovat vitt el. Ezzel szemben László apját ártatlannak nyilvánította. Mivel János képviselője sem tanúvallató oklevelet nem mutatott be, sem tanúkkal nem bizonyította állítását, az országbíró úgy ítélt, hogy Lászlónak okt. 6-án 12-ed magával, nemesekkel az egri kápt. előtt esküt kell tennie, hogy apja ártatlan. Az egri kápt. erről szóló oklevelét a felek okt. 13-án vigyék el az országbíróhoz, László ott jelenjék meg. D. in Wysegrad, 8. die termini prenotati, a. d. 1335. E.: Dl. 2923. (NRA. 861. 10.) Természetes színű, pajzs alakú záró pecsét nyoma. Emi.: a 624. számú oklevélben. K.:­483. (1335. aug. 8. u.) Az esztergomi kápt. oklevele szerint Péter mr. királyi emberrel, e kápt. tanúságté­tele mellett aug. 8-án (f. III. prox. an. fe. B. Laurencii mart.) Pezek birtokra ment, és a szomszédok jelenlétében Wruzy-i Ivánka fia János a maga, Móric fia András és László fia Lőrinc nevében már a hj. előtt Péter mr.-t az ő Galusy birtokuk iktatásától és elfoglalásától tiltotta. Ám Péter mr. ezzel nem törődve a tiltás után Galusy birtokon 4 határt jelölt ki. A királyi ember Jánost, Andrást és Lőrincet aug. 27-re Péter mr. ellenében megidézte.

Next

/
Oldalképek
Tartalom