Tasnádi Nagy Gyula: Anjoukori okmánytár. Codex diplomaticus Hungaricus Andegavensis. VII. (1358. jan. 1.–1359. márcz. 31.) (Budapest, 1920.)

Szent Domokos klastrom Győrött 151. Szente (Zenthe) szn. 402, 403. Szentegyedi Vas Miklós 68. Szentendre (Zenthendre) hly. 70. Szenterzsébet (Scenthelysabeth) b. 329, 330. Szenterzsébeti (de Zenthelsebet) László utódai 133, 215. — Pál fia János, Győr nembeli 133. — Péter fia Miklós, Győr nem­beli 213, 214. Szentes (Zenthes) szn. 325. Szentgothárdi apát 530. Szentgyörgy (Zengyurgh, Zenth­georg, Zenthgurg) b. Zala vm. 14, 430, 515. Szentgyörgyi (de Zenthgyurgh, de Sancto Georgio) Mihály fia Gyiike kir. e. 45. — Máté fia Pócs kir. e. 104. — Olivér fele­sége, Káldi Sefrid leánya 241. — Ábrahám fia Péter 548, 549. Szentimre hly. 10, 114, 144, 255, 391. Szentivánfalvi (de Zenthiwanfolua) János fia János 530. Szentiványi (Scenthyuan) Simon 10. — András fia János, Barabás fia Lőrinez 292. Szentjakabfölde (terra sancti Ja­cobi), Somogy vm. 215. Szentkereszt (Zenkerezt) b. Sáros vm. 425, 523. Szentkirályi (de Scenkyral) Mihály fia Jakab kir. e. 390. Szent László tiszteletére alapított paulinus monostor 34, 39, 40, 70, 162, 163. Szentlénárd (Zenthleonard) fd. Fejér vm. 223. Szentmárton (Zenmartun) b. Ko­lozs vm. 15. Szentmártoni (de Zenmarthon) v. Ibronyi Tamás fia István 82, 83. Szentmihály (Scentmihal, Scenth­myhal) b! Pest vm. 596, 598. Szentmihályteleki (de Scenmihal­telekw) Cseh Miklós fia András 254. Szentmiklós (Scentmiclos, Zen. myclos, Zenthmyklos) b. Csa­nád vm. 352, 362, 363, 533. — (Zentlimiclos) b. Zala vm. 430. Szent Péter egyháza Egerben 287. Szentszalvátori (de Sancto Salva­tore) Simon kir. e., proc. 69, 74, 128, 274, 275, 561, 562, 563. 600, 601, 606, 607. Szenttamás (Zentamas) b. S m Jgy vm. 461, 462. Szenttrinitás (Sentrinitas) b. So­mogy vm. 344. Szenyepatak (Zenyepotok) fly. 101. Szennyesi (de Zennes, Zenyes).­Illyés 283, 284. — Jakab kir. e.. •331. Szepes vm. főisp. Drugeth Vilmos 508., Czudar Péter 139. Szepesi várnagy: Czudar Péter 139. - kápt. 66, 99, 100, 104, 105, 109, 111, 112, 116-119, 244, 245, 366, 400, 418, 420, 422, 425, 442, 447, 454, 473, 474, 483, 485, 608, 631. - ppost:. Domokos 50, 98. - kk. 105,. 420, 448. Szepetke (Zebethke) b. Zala vm. 373. Szepetkei (de Zebethke) nemesek 373, 374. Szepetneki (de Sepethnyk, Ze­pethnuk) Misich, Gegő, Pedur és Péter 14, 515. — Miklós fia Márton kir. e. 440. Széplak (Zeplak) b. 370. - b. Sopron vm. 638. Széplaki (de Zeplak) Lőrinez fia Gergely fiai: Lőkös, Turul, Ger­gely és István 369, 370. — Mik­lós fia Jakab kir. e. 447. Szepse (Scepse) b. Baranya vm. 38. Szepsi (Scepsy) város Abaújvár m. 608. — város bírája: Jakab 608. Szeptencz (Septench) b. 497. Szeptenczi (de Septench) István leánya Csala 496. Szerb fejedelem: Dusán István 456. Szerdahelyi (de Zeredahel) Boksa fia Franczik fiai: Péter, Miklós, Kozma, Péter fia András,Kozma fia Domokos 115-120, 307, 308. — (de Zerdahel) Ders fia Miklós és ennek fiai: Ders, György és János 162, 163. - Péter fia Mi­hály 162, 163. — (de Zredahel) Petes proc. 191. — nemesek 29. — paulinus kolostor 34, 39, 40, 41, 162, 163. Szerémi ppök : Tamás 6, 41, 212, 477, 478, 495.

Next

/
Oldalképek
Tartalom