Tasnádi Nagy Gyula: Anjoukori okmánytár. Codex diplomaticus Hungaricus Andegavensis. VII. (1358. jan. 1.–1359. márcz. 31.) (Budapest, 1920.)

Szerencs (Zerench, Zeremch) b. Zemplén vm. 202—205, 286, 288, 289. Szerencsi (de Zerench, Zeremch) apát 202-205, 286-289. Szeri (de Zeer) Pósa leánya Mar­git, Kerekegyházi Lászlóné 352, 362. Szerpénz-szedés (collecta) 158,159. Szete (Zeteh) f. Hont vm. 17, 18. Szigemalom (Zygemalom) 567. Szí) (Ziu, Zyu) Miklós 80, 81, 131, 132. Szilaspataka (Zylaspatoka) fly. 102. Szili (de Scyl, Zyl) Demeter fiai: István és György 65, 186—190, 315-318. Szilvahát (Zyluahath) völgy 30. Szinva (Zynua, Zynwa) fly, 211, 266. Szinvaér (Zynuaer) fly. 266. Szinyei (de Swinie) pap: János 132. Szirák (Zyrak) b. 520. Sziráki (de Zvrak) Fiu Pál leányai: Erzsébet Sejtöri Mikó özvegye, Jolent Gyúrói Jánosné 519, 520. — Sándor fiai: Miklós és János, Miklós fiai: Péter és Pál, János fiai: Mihály és Mik­lós 520. Szkalkai (de Scala, de Rupibus) apát: János 514. Szlavóniai, 1. Tótországi. Szóda (Zoda) praedium Zala vm. 215. Szólát (Zolath) szn. 541. Szolgagyőr (Zulgageur) vár 561. Szolnok vm. főisp. András erdélyi vajda 6, 33, 41, 42, 54, 113, 143, 149, 346. — (Zolnuk) b. Zemp­lén vm. 307. Szombat (Zombath) fly. 465. Szombathely (Sombothel) f. Veszp­rém vm. 295., 1. Neusiedl alatt is. Szombathelyi (de Neusild sive de Zumbothel) Garlah fia Garlah 226. Szomordok (Zumurduk) b. Ko­lozs vm. 255. Szomordoki (de Zomurduk) Egyed fia Mihály 254, 255. Szomotor (Zomothar) b. Zemplén vm. 307. Szöglaki (de Zuglak) Filpös fia Filpe 31, 32, 341. Szöglakiszentniiklós (Zugloky Zenthmiclos) b. Zala vm. 55Í. Szőke (Zeuke) Imre, 1. tiími alatt. — Miklós fiai: Miklós és Szőke 496. Szőledi (de Zeuled) Miklós fia De­meter kir. e. 202. — János fele­sége Klára 566. Szőllőhegy (Zeuleuhig) 392. Szőllő-nyitás 24. Szőllős (Zeuleus) város Ugocsa vm. 301, 534-539, 593. Szörényi bán: Losonczi István 258, 361. Sztannapataka (Ztannapataka). fly. 211. Sztarcsán (Ztarchan) b. Hont vm. 16, 19, 35, 36. - erdő 18. Sztarcsánpataka (Ztarchanpataka) fly. 17. Sztracsin (Strachun) f. Nógrád vm. 209. Szucsáki (de Scuchak, Zuchak, Chulak) Bese fia Miklós fia And­rás 143, 144, 147, 148, 149. ­Domokos kir. e. 148. — Mihály kir. e. 233, 234. Szurdokpüspöki (Zurdukpyspuky); b. Heves vm. 484. Szügyi (de Zyugh) András fiai: László esztergomi k. és Miklós 75—80., 1. Látó alatt is. — (de Zygh) Péter fia János 150. Szüledboza (Zuledboza) mocsaras fd. 101. Szveticse (Suetiche, Zuetiche,Zwe­tiche, Zewetiche) fly. 410, 413— 417, 421. Taar, 1. Tar. Taath, 1. Tát. Takácsi (de Thakach) Domokos fia Péter 340. Takosi (de Takus, Cakus ?) Ger­gely kir. e. 331. Tamás országbíró 99, 101, 104 — 107, 347, 348, 349, 351. - vajda fiai: Kónya mester és Mihály váczi ppök 150. — kir. főajtón­álló 7, 41, 212. — kalocsai érsek 495. — csanádi ppök 6, 41, 50, 98, 212, 477, 495. - szerémi ppök 6, 41, 212, 477, 478, 495. — erdélyi k. 145. — fia Miklós, Bereg vm. alisp. 155, 230, 310,. 588.

Next

/
Oldalképek
Tartalom