Teleki József gróf: Hunyadiak kora Magyarországon. Oklevéltár. X. (Pest, 1853.)

eminencie dignitatis, vei eondicionis existat nee per nostros fa­miliares et adherentes, palam vei occulte, directe vei indirecte, qualitercumque, preter et vltra, bonam et vllroneain beneplaei­lamve eiusdem voluntatem, ad contrahenda sponsalia vei matri­monium neque aliquid aliud faciendum, agendum, promittendum dandum , donandum, tradendum, restituendum, aut consencien­dum compelletur coartabitur, vei astringetur, neque sui prelati, Barones , Capitanei Castellani Oíficiales familiares adherentes , et subditi compellentur, coartabuntur, aut astringentur, Sed nee aliquibus aut alicui conpelli coartari aut astringi permittemus, nullám impressionem violenciam Jniuriam impediinentum, mole­stiam, oíTensam,vel dampnum, aut noxam siue honoris deroga­men,sibi, suisque inferendo vei inferri permittendo, Sed ipsa domina Regina, in omnibus secundum beneplacitam eius volun­tatem , liberam plenam, et spontaneam habeat faciendi facullatis potestatem , ymmo quod deus auertat, casu quo aliqui hungari vei poloni infra tempus securitatis, et Saluiconduetus dicte do­mine Regine date, et transmisse contra et aduersus Reginaleni ipsius maiestatem, secumque et in eius comitiua existentes quit­quam attemptare , mouere, inchoare machinarenturpretenderent aut vellent, quouismodo talibus toto posse nostro, cum omnibus noslris et nobis adherentibus, resistemus, et obuiabimus eosque impediemus, ac prohibere volumus, ac prenotate domine Regine hungarie, suisque omnibus auxilijs defensionibus et adiutorijs opportunis in repulsam et offensam suorum maliuolorum , assi­stemus, et nostros quoscumque ad assistendum inducemus, et compellemus, ac compelli faciemus, Declarantes expresse, vt alijs literis nostris Saluiconductus, quas eciam hic volumus ha­bere pro plene expressis,per has nostras literas, in nullo dero­getur, sed eedem per omnia, quo ad omnes terminos, articulos> clausulas, expressiones, Juramenta, et promissiones in suo tna­neant vigore et efíectu, Jn quoruin omnium et singulorum fir­mám inuiolabilem et irreprehensibilem obseruacionem , vltra no­stri Regalis , prelatorumque et Baronum, ac procerum Nobilium infranominatorum Sigilloruin, hic appensiones, fidem nostram deposuimus Juramentum corporale, prestantes, in efleclu dicen­tes, Ita deus et sancta Maria virgo, ac omnes sancti dei nos

Next

/
Oldalképek
Tartalom