Teleki József gróf: Hunyadiak kora Magyarországon. Oklevéltár. X. (Pest, 1853.)

LIV. Ulászló király Erzsébet királynét külön adott és most ujab­ban megerősített bátorságlevele következtében biztosítja , hogy őt és kíséretét a közötteki béke eszközlése végett Esztergomba jövetele, olt mulatósa s visszatérte alatt semmikép háborítani, amellett öt sem kézfogásra, házasságra vagy bármi másra kényszeríteni nem fogja, és mások által háboríttatni vagy kény­szeríttetni nem engedi; mindezt fogadja keresztyén hitére, melly­ben a keresztséget fölvette és örök életet reményi, királyi sza­vára , becsületére, emberségére, mellette pedig kezeskednek a név szerint elősorolt magyar és lengyel nagyok, kik pecsétjei­ket is a levélre nyomták. Kelt Budán, aug. 17. 1442. Nos Wladislaus dei gracia Hungarie Polonie Dalmacie Croacie clc. Rex, Lithuanieque princeps Supremus et Heres Ruscie No­tumfacimus tenore presencium, quibus expedit vniuersis Quod cum Serenissima princeps, domina Elisabet Regina, hungarie etc. pro tractanda, procuranda, et disponenda, pace, comodo et tranquillo statu huius Regni hungarie, in proximo ad Strigo­nium , nostra prelatorumque et Baronum ac procerum vtriusque Regnorum , hungarie videlicet et polonie, assecuracione , affida­cione, tutamine et Saluoconductu, interueniente, sit ventura, Volentes eam, cunctosque secum venientes plena securitatis et tutele gaudere, libertate, bona fide nostra christiana, sub qua sacrum suscepimus baptismi, sacrainentum , et in ea vitám con­sequi speramus sempiternam, Promittimus et in verbo Regio ac sub honore humanitate et fama nostris, fraude, dolo, maligni­tate , et iniquitate quibuslibet cessantibus, firmissime polliceinur, quod ipsam dominam Reginam hungarie, in eius descensu, mora, et regressu omni decenti honore pertractabimus, nostrique per­tractabunt, nec eadein per nos, aut prelatos Barones seu Nobiles vei quamcumque personam , cuiuscunque status, gradus , pre-

Next

/
Oldalképek
Tartalom