Házi Jenő: Sopron szabad királyi város története. I. rész, 1. kötet, Oklevelek 1162-től 1406-ig. (Sopron, 1921.)

IN MEMÓRIÁM. A jelen kötet nyomdaköltségeinek fedezésére a Brennbergi Kőszénbánya, Pesti Kereskedelmi Bank soproni fiókja, Soproni Takarékpénztár 10.000 K-t, Nyugatmagyarországi Serfőzöde és Malátagyár r.-t. 6000 K-t, Angol-Magyar Bank soproni fiókja, Faszénkereskedelmi és kiviteli r.-t., Kláber Mór cég, Hacker Lipót, Schwarz Viktor 5000 K-t, Lenk Lajos-féle téglagyár r.-t., Sopron­grázi vasárúgyár r.-t., Soproni Hitelbank r.-t.. Soproni Központi Tejszövetkezet, Sopronvárosi Forgalmi Bank r.-t. 3000 K-t, Benkő Géza, Hasenöhrl Ferenc, Marlovits István, Spitzer József Zettl Irma 2000 K-t, Soproni Kereskedelmi Testület gyűjtése 1200 K-t, Soproni Általános Takarékpénztár, Soproni Iparos­Szövetség gyűjtése, Ringhofer Mihály gyűjtése, Schleiffer Richárd 1000 K-t, Forster Gusztáv, Kapuvári Hengermalom 500 K-t cs Goldschmid Dávid 300 K-t adományoztak. Soproni Állami Levéltári

Next

/
Oldalképek
Tartalom